PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 704 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 499 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowie i Gazownictwo (PGNiG) podtrzymuje prognozę wydobycia w Polsce 3,8 mld m3 gazu ziemnego rocznie w latach 2018-2019 oraz plany pozyskania nowych złóż w Norwegii, podała spółka. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończy ruch próbny w Elektrociepłowni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju 15 września br., poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się około 28 dostaw gazu LNG do terminalu w Świnoujściu w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że sprzedaż gazu na Ukrainę będzie w tym roku podobna do zeszłorocznej, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>> 

Jeden z rozważanych pięciu projektów akwizycyjnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na Morzu Północnym jest bliżej realizacji niż pozostałe, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 782 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 504 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Decyzja Pekao i Alior Banku dotycząca zakończenia rozmów o ewentualnym połączeniu nie wymaga aktualizacji strategii grupy PZU, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zanotował już poziom 30 mln zł synergii kosztowych ze współpracy z bankami w Grupie PZU i ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia jednego z celów zawartych w strategii, tj. 100 mln zł takich synergii w 2020 roku, wynika z wypowiedzi prezesa PZU Pawła Surówki. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie widzi obecnie na polskim rynku podmiotu ubezpieczeniowego, który chciałby przejąć, ale nie wyklucza takiej transakcji, jeśli pojawią się okazje w tej części Europy, wynika z wypowiedzi prezesa Pawła Surówki. >>>> 

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso odnotowało 17,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Selvita

Selvita odnotowała 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Selvita ocenia, że segment usługowy osiągnie zakładane na 2018 rok cele, w tym ponad 30-proc. wzrost przychodów oraz utrzyma dwucyfrową rentowność, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. >>>> 

Soho Development

Soho Development odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2017/2018 r. (tj. od 1 lipca do 30 września 2018) wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 


>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Budimex

Budimex odnotował 64,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 109,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas odnotował 103,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 81,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Bank BGŻ BNP Paribas liczy na uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i finalizację przejęcia podstawowej działalności bankową Raiffeisen Bank Polska (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów w IV kwartale br., poinformował prezes Przemek Gdański. >>>> 

Immofinanz

Immofinanz odnotował 86,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2018 r. wobec 105,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mirbud

Mirbud odnotował 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Mirbud S.A. wynosi obecnie ponad 800 mln zł, w tym na 2018 r. ok. 680 mln zł, a portfel PBDiM Kobylarnia - ok. 580 mln zł, w tym 350 mln zł przypada do realizacji w br., podał Mirbud. >>>> 

Vigo System

Vigo System odnotował 7,17 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Osiągnięcie przez Vigo System celu 40 mln zł przychodów w 2018 r. jest możliwe do zrealizowania, poinformował prezes Adam Piotrowski. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych 

mBank

mBank zakończył subskrypcje na obligacje o wartości 500 000 000 euro, podał bank. Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji. >>>>  

Alumetal

EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej spółki Alumetal i wycofała nadany spółce publiczny rating kredytowy, podała agencja. >>>>  

Hawe Telekom

Hawe Telekom oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK) podpisały umowę na dostawę pięciu łączy transmisji danych dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), podała spółka. W ramach współpracy Hawe Telekom dostarczy łącza do Ełku, Gorzowa Wielkopolskiego, Konina, Olsztyna i Poznania, co stanowi 20% łączy objętych postępowaniem przetargowym. >>>>  

Budimex

Skala wzrostów cen mieszkań w Polsce powinna przybrać na sile w 2018 r., m.in ze względu na niską ofertę rynkową deweloperów, ocenia zarząd Budimeksu. >>>>  

Open Finance

Open Finance jest zadowolony z trendu sprzedaży produktów finansowych. Chce przekroczyć 1 mld zł wartości sprzedaży kredytów gotówkowych w tym roku, poinformowała prezes Joanna Tomicka-Zawora. >>>> 

CCC

eobuwie.pl - należące do Grupy CCC - otwiera dziś sklep stacjonarny w Poznaniu. Spółka zapowiedziała, że w październiku otworzy kolejne sklepy - w Warszawie i Lubinie. >>>>  

IMC

IMC wypłaci 0,34 euro na akcję zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podała spółka. >>>>  

Warimpex

Warimpex odnotował 0,44 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 26,38 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Statima

Statima wypracowała 10,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 39% i 11%, podała spółka. Zarząd firmy podtrzymuje zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na GPW. >>>>  

PKO BP

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I poł. 2018 r., w tym spółka życiowa - 253,7 mln zł, a spółka majątkowa - 281,8 mln zł. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje 

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres kontraktu na zadaniu pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny - Rokietnica" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podała spółka. Wartość netto umowy wynosi 292,2 mln zł. >>>> 

Skarbiec TFI 

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna od Skarbiec Holding - i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi, poinformowała spółka. Jeden z wariantów współpracy zakłada podział Trigon TFI przez wydzielenie i przeniesienie na Skarbiec TFI zorganizowanej części przedsiębiorstwa. >>>> 

Ferro

Artur Depta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa Ferro, podała spółka. Powyższa rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30 września 2018 roku. >>>> 

Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała umowę o współpracy z akceleratorem w programie Poland Prize by AdVentures i od września zespół akceleratora rozpocznie poszukiwania biznesowych szans w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej, podała spółka. >>>> 

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 306 za łączną kwotę 14,9 mln zł netto (18,4 mln zł brutto). >>>> 

Nestmedic

Nestmedic na realizację ekspansji międzynarodowej systemu mobilnego badania KTG - głównie w krajach UE, w tym w Skandynawii pozyskała 1 mln zł, podała spółka. Dwóch prywatnych inwestorów obejmie nowe akcje spółki po cenie 2,8 zł za sztukę. >>>> 

BZ WBK

Agencja ratingowa Fitch przyznała rating BBB+ dla długu emitowanego w ramach programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK o łącznej wartości do 5 mld zł, podał bank >>>>