ZUE

ZUE odnotowało 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Obecny portfel zamówień Grupy ZUE opiewa na kwotę ok. 2,3 mld zł, a znaczną jego część stanowią prace budowlane w segmencie kolejowym, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>>   

Grupa ZUE podchodzi do ofertowania bardzo selektywnie, ale kontynuuje rozbudowę portfela na swoich kluczowych rynkach - kolejowym i miejskim, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>> 

Erbud

Erbud odnotował 32,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Erbudu miał wartość 2,58 mld zł na koniec czerwca br., z czego na ten rok przypadało 1,15 mld zł, podała spółka. >>>>  

Erbud ocenia, że nie ma ryzyka dokonywania dalszych przeszacowań rentowności wykonywanych kontraktów i tworzenia rezerw, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. W I półroczu 2018 r. były one, według spółki, główną przyczyną słabszego wyniku netto.>>>> 

Atal

Atal odnotował 125,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 90,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZPC Otmuchów

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) podjęły decyzję o utworzeniu rezerw na potencjalne przyszłe zobowiązania, które mogą się pojawić w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych, gdzie stroną są ZPC Otmuchów lub inna spółka z Grupy Otmuchów, a których część zakończyła się nieprawomocnymi wyrokami w sądach I instancji, podała spółka. >>>>  

Impel

Impel odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PGE

Grupa PGE weszła na rynek ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Po stacji ładowania w Łodzi, uruchomiono stację ładowania w Krynicy-Zdroju, a wkrótce kierowcy będą mogli naładować samochody elektryczne również w Siedlcach, Rzeszowie i w Lądku-Zdroju. Do końca września spółka będzie dysponować łącznie 25 punktami ładowania o całkowitej mocy 344 kW. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Ultimate Games

UF Games, spółka zależna Ultimate Games, zawarła umowę licencyjną z PlayWay, na mocy której UF Games otrzymała licencje do wydania gry "Bad Dream: Coma" na konsoli Nintendo Switch, podał Ultimate Games. Planowany termin premiery gry "Bad Dream: Coma" na konsoli Nintendo Switch to IV kwartał 2018 r. >>>>  

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKN Orlen

Rozruch nowej instalacji polietylenu PE3 budowanej w Litwinowie w Czechach (Grupa Unipetrol) rozpocznie się w grudniu br. i potrwa około trzech miesięcy, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. >>>>  

Maxcom

Maxcom planuje ekspansję na rynki Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, uruchomił eksport do Afryki, podała spółka. Telefony Maxcom są już obecne w Maroku i Nigerii, trwające prace mają zaowocować wejściem do kolejnych krajów afrykańskich. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Tauron

Tauron planuje budowę w tym roku ponad 30 punktów ładowania samochodów elektrycznych w Katowicach. Na razie budujemy rynek i swoje kompetencje w obszarze infrastruktury - powiedział PAP wiceprezes spółki Jarosław Broda. >>>>  

KGHM

Ceny miedzi mogą sięgnąć 7000 USD/t w perspektywie pół roku do roku, uważa prezes KGHM Marcin Chludziński. >>>>  

Dom Development 

Dom Development wprowadził do oferty 81 mieszkań w ramach nowego projektu kameralnego osiedla Wille Taneczna na warszawskim Ursynowie, przy ul. Tanecznej, podała spółka. Termin przekazania gotowych mieszkań to I kwartał 2020 roku. "Wille Taneczna to miejsce, w którym mieszkańcy zaznają relaksu, spokoju i wygody. Silnym atutem inwestycji jest jej kameralny charakter i lokalizacja w pobliżu zieleni, tuż obok malowniczego Kanału Grabowskiego, będącego wraz z Jeziorem Grabowskim chronionym korytarzem ekologicznym. Dodatkowo, rozbudowana sieć komunikacji miejskiej na Ursynowie - jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic Warszawy - zapewni możliwość szybkiego przemieszczania się po mieście" - powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 16,83 mln zł w sierpniu br. i były wyższe o 14,8% r/r, poinformowała spółka. >>>> 

MLP Group

Zarząd MLP Group postanowił wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w łącznej kwocie 3 260 385,9 zł, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w gotówce w wysokości 0,18 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie osiedla Lokum Siesta w Krakowie, podała spółka. Spółka rozpoczęła przekazywanie lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku 2018 r., podała spółka. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na realizację zadania pn.: "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie", podał Mostostal. Wartość umowy wynosi 66,08 mln zł brutto. >>>> 

ML System

ML System jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ML System+ Sp. z o.o., podpisała umowę z Gminą Niwiska i reprezentowanymi przez nią gminami: Gminą Grębów, Gminą Jasienica Rosielna, Gminą Majdan Królewski, Gminą Markowa, Gminą Ostrów oraz Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych o łącznej wartość 14,25 mln zł brutto, podała spółka. >>>>