Vantage miało 30,96 mln zł zysku netto, 40,04 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Vantage Development odnotowało 30,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,04 mln zł wobec 0,55 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153,81 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 15,96 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 34,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 185,76 mln zł w porównaniu z 69,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 24,21 mln zł wobec 15,93 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. Grupa Vantage zawarła umowy na sprzedaż 464 lokali (w porównywalnym okresie 2017 roku zawarto 472 umowy sprzedaży), utrzymując się w czołówce sprzedaży na wciąż rosnącym rynku mieszkaniowym we Wrocławiu.

"W ocenie zarządu spółki, Grupa Vantage Development ma potencjał by utrzymać ten wysoki poziom w kolejnych latach, na co wpływ będzie mieć m.in. wzbogacanie oferty na rodzimym rynku wrocławskim - rozpoczęcie wieloetapowych inwestycji Port Popowice i przy ulicy Buforowej, które wejdą do oferty jeszcze w 2018 roku" - czytamy w raporcie.

W pierwszym półroczu 2018 roku przekazano 470 lokali, w porównaniu do 216 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynika to ze zwiększającej się co roku liczby prowadzonych projektów oraz rekordowej w historii spółki sprzedaży w roku 2017, podano także.

"Drugi z podstawowych segmentów działalności grupy, segment wynajmu nieruchomości komercyjnych, również odnotował w analizowanym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 18% w wyniku zawarcia nowych umów najmu. W pierwszej połowie roku 2018 grupa istotnie zwiększyła poziom wynajęcia posiadanych budynków (do 31,6 tys. m 2 z 28,7 tys. m 2 na koniec 2017 roku), co w kolejnych okresach przełoży się na dalszy wzrost przychodów tego segmentu. Jednocześnie prowadzone są rozmowy, które w najbliższym czasie powinny doprowadzić do zawarcia nowych umów najmu" - czytamy dalej.

W II półroczu 2018 roku grupa planuje: wprowadzić ponad 800 lokali do oferty i przekazać około 700 lokali, podano też w raporcie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2017 r. sprzedała 1 034 lokale.

(ISBnews)