Najbliższym wskaźnikiem wiarygodności współpracowników jest to, jak mają dużą skłonność do odczuwania winy – wynika z badania, którego wyniki zostały publikowane w czasopiśmie Journal of Personality and Social Psychology.

Badacze z biznesowych szkół na uczelniach University of Chicago, the University of Pennsylvania, oraz Carnegie Mellon przeprowadzili szereg eksperymentów, które miały określić wiarygodność i intencje badanych, głównie w organizacyjnym kontekście. Przeprowadzili w tym celu ekonomiczne gry i ankiety oraz określili u badanych natężenie takich cech jak ekstrawersja, otwartość, ugodowość, neurotyzm i skłonność do poczucia winy.

W każdym z eksperymentów okazało się, że to skłonność do obwiniania się zdecydowanie najlepiej pozwalała określić wiarygodność respondentów (znacznie lepiej niż inne cechy).

- Uświadomiliśmy sobie, że skłonność do poczucia winy pozwala przewidzieć wiarygodność, ponieważ osoby ze skłonnością do obwiniania się są bardziej odpowiedzialne za innych – powiedziała Emma Levine z University of Chicago.

Z badania wynika też, że podpisanie przez uczestniczące w nim osoby kodeksu postępowania zwiększa ich wiarygodność (osoby takie lepiej wypadały w organizowanych przez badaczy grach).

>>> Polecamy: Brakuje ci motywacji? Powinieneś zacząć doradzać ludziom