Wasko

Konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider), CAT Traffic, P.H.U. "TELSAT", TELWAY, Trax elektronik oraz APM PRO podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na integrację elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym oraz prace projektowe i roboty budowlane dotyczące budowy zadania pn. "Integracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym", podało Wasko. Wartość umowy to 37,36 mln zł brutto.

EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,38 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 41,05 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2018 r. spółka miała 4,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 17,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,85 mln zł w porównaniu z 102,53 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 0,47 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

GK Immobile

GK Immobile odnotowała 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,12 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 112,25 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 0,45 mln zł wobec 24,98 mln zł zysku rok wcześniej. 

GK Immobile jest w trakcie budowania i sprzedaży kolejnego etapu osiedla Platanowego Parku i przygotowuje się także do rozpoczęcia kolejnej etapowanej inwestycji w Bydgoszczy - Osiedla Uniwersyteckiego, poinformowała spółka. W październiku br. spółka otworzy także 10. hotel swojej sieci Focus Hotels w Poznaniu, podano także. >>>> 

BNP Paribas, Raiffeisen Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas S.A. mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. i zezwoliła na podział przejmowanego banku, podała Komisja.  >>>>  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Raiffeisen Bank Polska karę pieniężną w wysokości łącznie 5 mln zł w związku z naruszeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, podała Komisja. >>>>  

Grupa AB

Grupa AB odnotowało 60,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018( tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.). wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa AB uważa, że jest "skazana" na długoterminowy wzrost i chce zaatakować „wielosegmentowo", dbając o swoje udziały rynkowe, poinformował prezes Andrzej Przybyło. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Colian Holding

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Colian Holding i Grupie Exorigo - Upos na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu z dniem 28 września 2018 r., podała Komisja. >>>>  

4fun Media

4fun Media podpisała umowę inwestycyjną z Michałem Traczem i Wiktorem Traczem, której przedmiotem jest ustalenie zasad prowadzenia wspólnej działalności biznesowej polegającej na produkcji i wykończaniu tkanin oraz przygotowywaniu i wykonywaniu nadruków na tkaninach, podała spółka. Będzie ona wykonywana przez powołaną w tym celu spółką celową o docelowej nazwie Print Logistic. Wartość inwestycji poczynionej przez 4fun Media to 920 tys. zł. >>>>  

Global Cosmed

Global Cosmed odnotował 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Simple

Simple odnotowało 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę z KPMG Advisory na świadczenie usług doradczych w procesie pozyskania inwestora, podała spółka. >>>>    

Zamet

Zamet odnotował 2,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zamet poszukuje inwestora strategicznego dla Mostostalu Chojnice i liczy liczy, że rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną jeszcze w tym roku, poinformował prezes Tomasz Jakubowski. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych 

Serinus Energy

Serinus Energy przeprowadził test przepływu gazu w odwiercie Moftinu-1003 w Rumunii, podała spółka. Odkryto trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia. >>>> 

ZPC Otmuchów 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał umowę z Ordona 1 na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 73,39 mln zł brutto. >>>>  

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży gdyńską inwestycję Modern Tower, podała spółka. Projekt składa się z dwóch części - mieszkalnej ze 142 lokalami oraz aparthotelowej ze 135 apartamentami. Dodatkowo na parterze budynku znajdzie się 14 lokali usługowych. Planowany termin oddania inwestycji Modern Tower do użytkowania to IV kwartał 2021. >>>> 

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z międzynarodowym konsorcjum czterech banków umowę czteroletniego kredytu odnawialnego na kwotę 4,1 mld zł. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ma obecnie zapewnione finansowanie inwestycji. O ewentualnym refinansowaniu euroobligacji zdecyduje bliżej terminu ich wykupu, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zamierza zaprezentować zaktualizowaną strategię najprawdopodobniej na początku przyszłego roku, poinformował prezes Marcin Mazurek. Z jego słów wynika, że obejmie ona też mniejsze, ale rozwijające się segmenty aktywności PHN, takie jak np. działalność doradcza. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczyna procedurę wyboru generalnego wykonawcy dla podziemnej części swojej flagowej inwestycji pod roboczą nazwą PHN Tower przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie, poinformował prezes Marcin Mazurek. >>>> 

i2 Development

i2 Development dokonał warunkowego przydziału 9 tys.obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dodano. >>>> 

IMS

IMS liczy na sfinalizowanie przejęcia APR w pierwszych dniach października, podała spółka. >>>> 

Wielton

Wielton zawarł z Laurencem Davidem Marshallem umowę nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii - jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim, podał Wielton. >>>> 

Enter Air

Enter Air sp. z o.o. - spółka zależna Enter Air - podpisała umowę czarteru (air charter transport agreement) z Coral Travel Poland, dotyczącą sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Zima 2018, Lato 2019 oraz Zima 2019/2020, podał Enter Air. Szacunkowa wartość umowy, obowiązującej do końca I kw. 2020 r. wynosi ok. 27,29 mln USD. >>>> 

Action

Action w restrukturyzacji podjął decyzję o zakończeniu - bez osiągnięcia porozumienia - przeglądu opcji strategicznych w przedmiocie współpracy inwestycyjnej, dotyczącej spółki zależnej Action Europe GmbH, podał Action. >>>>