Maas powiedział w stolicy Albanii, że członkowie UE dali jasno do zrozumienia, iż docelowy termin rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych - czerwiec 2019 roku - nie oznacza, że rozmowy rozpoczną się automatycznie właśnie wtedy.

W czerwcu bieżącego roku państwa UE porozumiały się w sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią pod warunkiem, że kraje te będą kontynuowały proces reform.

Maas podkreślił, że UE musi zobaczyć konkretne rezultaty w dziedzinie rządów prawa i niezależności sądownictwa. Oświadczył, że Niemcy i inne państwa UE uważają, iż perspektywa przystąpienia państw Bałkanów Zachodnich do Wspólnoty jest "nie tylko realistyczna, lecz także niezbędna".

Minister spraw zagranicznych Albanii Ditmir Bushati zwrócił uwagę, że jego kraj rozpoczął już z Brukselą procedurę przeglądu programu reform. Poparcie Niemiec dla członkostwa Albanii w UE uznał za "cenne i niezastąpione". (PAP)