W tegoroczne wakacje na co najmniej tygodniowy wypoczynek wyjechały dzieci z 75 proc. gospodarstw domowych, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego roku i najwyższy odsetek od 1993 roku. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił 9-procentowy wzrost, a odsetek gospodarstw, z których wyjechała tylko część dzieci lub nie wyjechało żadne, obniżył się odpowiednio z 13 do 9 proc. i z 31 do 26 proc.

Z badania wynika, że największy wpływ na sposób spędzania wakacji przez uczniów szkolnych ma poziom zamożności rodziny mierzony miesięcznym dochodem na osobę, a kwotą graniczną dzielącą badaną populację na dwie grupy jest 900 zł w przeliczeniu na osobę. W gospodarstwach, gdzie dochód na osobę wynosi co najmniej 900 zł miesięcznie, odsetek rodzin, które wysłały wszystkie dzieci na wakacje wynosi 70 proc. Co piąta rodzina (19 proc.), której dochód nie przekracza 900 zł na osobę, mogła wysłać jedynie część dzieci.

Kwotą graniczną przy wyjazdach dwutygodniowych jest 1300 zł na osobę – 44 proc. pytanych, których miesięczny dochód na osobę wynosi powyżej 1300 zł i jedynie 25 proc. osób mających dochód poniżej tej kwoty wysłało wszystkie dzieci lub tylko część z nich na dwutygodniowe wakacje.

W tym roku wśród mieszkańców miast wyjazd wszystkich dzieci z gospodarstwa domowego na wakacje zadeklarowało 73 proc. pytanych, a tylko części dzieci – 7 proc. Wśród mieszkańców wsi odpowiednio – 54 proc. i 11 proc. Podobnie do poprzednich lat większość wyjazdów wypoczynkowych uczniów odbywała się na terenie kraju – łącznie w Polsce wypoczywali uczniowie z 69 proc. gospodarstw domowych mających dzieci w wieku szkolnym, co stanowi 94 proc. gospodarstw, z których przynajmniej część dzieci wyjechała na taki wypoczynek.

Za granicą za kolei przez co najmniej tydzień wypoczywały dzieci z 23 proc. badanych gospodarstw, przy czym w przypadku 5 proc. były to wyłącznie wyjazdy zagraniczne. Jak wskazuje badanie, od 2016 roku przybywa gospodarstw domowych, z których uczniowie wypoczywali w trakcie letnich wakacji co najmniej tydzień zarówno w kraju, jak i za granicą.

Autorka opracowania Barbara Badora wskazuje, że w porównaniu do poprzednich lat więcej gospodarstw domowych wysłało uczniów na wakacje na co najmniej tygodniowy wypoczynek oraz ponownie zmniejszył się odsetek gospodarstw fundujących dzieciom wypoczynek co najmniej dwutygodniowy. Zdaniem Badory wzrost odsetka wyjazdów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym może być efektem poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w których są dzieci, co należy wiązać ze świadczeniem z programu "Rodzina 500 plus".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (340) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–13 września 2018 roku na liczącej 1023 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Na pytania o wypoczynek uczniów odpowiadali respondenci z gospodarstw domowych, w których są uczniowie (N=240). (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk