Tekst pochodzi ze specjalnego wydania DGP "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości"

Czym dla firm rodzinnych na świecie jest bycie przedsiębiorcą? Czym jest przedsiębiorczość?

Przedsiębiorczość w przypadku rodzinnych firm oznacza podtrzymywanie przez kolejne generacje właścicieli możliwości oraz chęci poszukiwania nowych perspektyw biznesowych. Przedsiębiorczość oznacza umiejętność oraz chęć dostrzegania i dokonywania metodycznej analizy pojawiających się możliwości i w ostatecznym rozrachunku – uchwycenia ich wartości. W przypadku rodzinnych firm bardzo ważną kwestią jest zapobieganie degradacji przedsiębiorczości przez kolejne pokolenia i osiągnięcie tego, co nazywamy przedsiębiorczością międzypokoleniową.

Jak firmy w krajach bardziej dojrzałych niż Polska radzą sobie z sukcesją?

Alfredo De Massisa, profesor zwyczajny

Alfredo De Massisa, profesor zwyczajny

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Najbardziej świadome rodzinne firmy zaczynają myśleć i rozmawiać o problemach związanych z sukcesją z dużym wyprzedzeniem, jeszcze zanim przedstawiciele pokolenia zarządzającego firmami się zestarzeją. W celu zapewnienia bezproblemowej sukcesji ważne jest umiejętnie zaplanowanie i zarządzanie związanym z nią procesem, który rozłożony jest na wiele lat. Istotna jest również promocja zasad i założeń zaangażowania w ten proces nowej generacji oraz zapewnienie odpowiedniego doradztwa i wsparcia zarówno młodszego, jak i starszego pokolenia.

Czy zna pan firmy z rozwijających się krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jakie są ich zalety w kontekście konkurencji? Jakie wyzwania stoją przed nimi, by stać się globalnymi graczami?

Firmy rodzinne z tych krajów opierają zazwyczaj swój rozwój na spójnym systemie wartości. Z przyczyn historycznych największym dla nich wyzwaniem jest zazwyczaj niższa kultura korporacyjna w porównaniu do podmiotów z innych krajów, co może utrudnić profesjonalizację takich rodzinnych firm. Kluczowym aspektem jest tu umiejętność wykorzystania silnej rodzinnej tradycji przy jednoczesnym wspieraniu korporacyjnej kultury kładącej nacisk na profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem zamiast prowincjonalnego w swych charakterze wykorzystywania rodzinnej firmy.

Alfredo De Massisa, profesor zwyczajny z Zakładu Badań nad Przedsiębiorczością i Firmami Rodzinnymi na Wolnym Uniwersytecie w Bolzano we Włoszech i Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Lancaster w Wielkiej Brytanii