Amica

Amica spodziewa się obniżenia długu w ujęciu kwartalnym na koniec IV kw. br. i osiągnięcia wskaźnika dług netto do EBITDA w granicach 1x, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski.
"Mimo tego, że zadłużenie jest relatywnie wysokie, bo ponad 240 mln zł, to w relacji do EBITDA to nieznacznie przekracza 1x. Uważamy, że to sytuacja bardzo bezpieczna. To się poprawi na koniec roku. Zwyczajowo IV kw. jest bardzo dobry, jeśli chodzi o przepływy operacyjne i tak samo powinno być w tym roku, tak, że dług zbliży się do 200 mln zł i będzie w granicach jednokrotności EBITDA" - powiedział Kocikowski podczas spotkania prasowego.

Newag

Newag odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polski Bank Komórek Macierzystych

Reklama

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 14,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bank Pekao

Bank Pekao przyjął kierunkowe propozycje podziału zysku za lata 2018-2020, zakładające kontynuację wypłaty wysokich dywidend przy zachowaniu ponadprzeciętnych wskaźników kapitałowych oraz dalszej realizacji strategii skoncentrowanej na wzrostach w dochodowych obszarach. Z zysku za 2018 rok bank zamierza przeznaczyć na dywidendę min. 90% zysku, podał bank. >>>>

Rada nadzorcza Banku Pekao jednogłośnie powołała członków zarządu na nową wspólną kadencję trwającą 3 lata z Michałem Krupińskim na stanowisku prezesa, podał bank. >>>>

Bank Pekao chce oferować jeden z najwyższych wskaźników wypłaty dywidendy nie tylko w Polsce, ale również w europejskim sektorze bankowym, wynika ze słów prezesa Michała Krupińskiego. >>>>

LPP

LPP odnotowało 91,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 85,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LPP planuje zwiększyć powierzchnię sklepów o 10% r/r w 2019 r. Zakładane wydatki inwestycyjne na przyszły rok to ok. 700 mln zł, podała spółka. >>>>

LPP liczy, że w przyszłym roku marża brutto na poziomie całej grupy utrzyma się w przedziale zakładanym na ten rok, tj. 54-55%, wynika ze słów wiceprezesa Przemysława Lutkiewicza. >>>>

LPP po otwarciu pierwszego sklepu Reserved w Izraelu przyspiesza prace nad otwarciem kolejnego salonu, a w Kazachstanie planuje uruchomić jeszcze 5 nowych sklepów w tym roku, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Warimpex

Zarząd oraz rada nadzorcza Warimpexu zdecydowały o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych, podała spółka. Maksymalny wolumen nabywanych akcji wyniesie do 1 000 000 akcji. >>>>

Wielton

Wielton odnotował 17,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 14,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wielton ocenia, że jego cele strategiczne na 2020 r. zostały już zrealizowane w ujęciu obejmującym konsolidację pro-forma wyników przejętej spółki Lawrence David, z wyjątkiem założonej marży EBITDA, poinformował prezes Mariusz Golec. Według niego, osiągnięcie założonej marży EBITDA na poziomie 8% jest dla spółki kluczowe i spółka deklaruje jej "dowiezienie". >>>>

Wielton spodziewa się w 2019 r. korzystnej sytuacji na rynkach, na których działa, choć nie będą one prawdopodobnie miały tak wysokiej dynamiki wzrostu, jak w 2018 r., poinformował prezes Mariusz Golec. >>>>>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Seleny FM

Rada nadzorcza Seleny FM powołała do zarządu spółki Elżbietę Korczyńską i powierzyła jej pełnienie obowiązków CFO Grupy Selena do czasu powołania wiceprezesa zarządu ds. finansowych, podała spółka. >>>>

Idea Bank

Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP) podjął uchwałę w sprawie zwolnienia Idea Banku z obowiązku utrzymywania 50% wymaganej rezerwy obowiązkowej od 19 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2021r., podał Idea Bank. >>>>

Wikana

Spółka zależna Wikany, Wikana Meritum Panorama, zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym Grimbud umowę o wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch etapów inwestycji Wikana Square, podała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotów umów jest ryczałtowe i wynosi 29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B. >>>>

Dekpol

Dekpol podjął decyzję o odstąpieniu od zamiaru utworzenia oddziału, w ramach którego miała być prowadzona działalność deweloperska, z uwagi na jego niecelowość, podała spółka. Rezygnacja z oddziału nie wpływa na zasadnicze założenia procesu reorganizacji i planowane wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki obejmującej działalność deweloperską (ZCP) do zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. >>>>

Zamet

Zamet odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Miraculum

Akcjonariusze Miraculum zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o 0,12 zł, tj. z kwoty 1,5 zł każda do kwoty 1,38 zł każda, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 17 grudnia. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3,9 mln zł w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych. >>>>

British Automotive Holding

British Automotive Holding (BAH) warunkowo wypłaci akcjonariuszom 0,26 zł na akcję zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2018 r., podała spółka. >>>>

Atlas Estates

Atlas Estates odnotowało 1,23 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,53 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Qumak

Qumak zdecydował o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych w związku z decyzją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Planowane jest zwolnienie nie więcej niż 217 osób. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Obsługa Klienta - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ogłosił przetarg na wykonawców budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu (FTTH) do internetu, podała spółka. >>>>

Ronson Development

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 56 lokali w II etapie kompleksu aparthotelowego Miasto Marina we Wrocławiu, podała spółka. "W pierwszym etapie, obejmującym 95 lokali, sprzedaliśmy już ponad 60% apartamentów. W tym miesiącu wprowadziliśmy do sprzedaży 56 apartamentów w ramach drugiego etapu. Budowa całego kompleksu zakończy się wiosną przyszłego roku" - powiedziała regionalna dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Justyna Hamrol, cytowana w komunikacie.

Echo Investment

Echo Investment wprowadził do oferty 249 mieszkań w II etapie osiedla Reset na Mokotowie, podała spółka. >>>>

Gino Rossi

OTCF - właściciel marki 4F - odstąpiło od negocjacji transakcji zakupu 100% akcji Simple Creative Products, podało Gino Rossi. >>>>