Stopa zwrotu z lotniskowej części Centralnego Portu Komunikacyjnego wynosi prawie 10 proc. Wykazał to tzw. Test Prywatnego Inwestora wykonany dla CPK - poinformowała spółka CPK w środowym komunikacie.

CPK przypomina, że Test Prywatnego Inwestora (TPI) określa m.in. podstawowe parametry inwestycji i weryfikuje argumenty ekonomiczne przemawiające za jej budową.

"TPI dla CPK został wykonany przez renomowanego niezależnego doradcę z grupy największych firm konsultingowych na rynku w Polsce. Wyniki wskazują na opłacalność budowy CPK z perspektywy potencjalnego inwestora prywatnego" - napisano w komunikacie.

"Projekt CPK ma swoje głębokie uzasadnienie ekonomiczne. Ze względu na swoją wielkość i strategiczny charakter inwestycja cieszy się zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów finansowych, jak i branżowych. Rozważamy zaangażowanie w ten projekt inwestora prywatnego, co powoduje, że jego finansowanie może pochodzić nie tylko z sektora publicznego" – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes CPK ds. finansowych Michał Wrona.

"Dla właściwego przebiegu inwestycji konieczna jest szczegółowo i profesjonalnie przygotowana faza planowania i projektowania. CPK jest już uwzględniony w nowej Strategii Rozwoju Transportu dla RP. W tym roku przyjęty będzie też rządowy plan wieloletni, czyli dokument, który określi, jakie konkretnie inwestycje będą realizowane, w jakim czasie i jakie finansowanie będzie na to potrzebne" – dodał wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Reklama

Spółka CPK zdefiniowała wstępny zakres prac koniecznych dla realizacji nowego lotniska. Obejmuje on ponad 60 elementów infrastruktury portu. Od strony kolejowej gotowy jest także podział pierwszych zadań inwestycyjnych między spółki: CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie budowy tzw. szprych, czyli poszczególnych korytarzy kolejowych obsługujących Port Lotniczy Solidarność (dokument jest obecnie w fazie uzgodnień).

CPK zapowiada, że w tym roku będzie wybrany doradca strategiczny, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania i budowy największych portów lotniczych.

"Doradca będzie wspierał spółkę CPK wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy oraz zasad zarządzania i operowania lotniskiem. Będzie też brał udział w przygotowaniu planu generalnego (tzw. masterplanu). Ten kluczowy dla inwestycji dokument koncepcyjny będzie zawierał m.in. długoterminowe prognozy rozwoju lotniska w horyzoncie co najmniej 20 lat, szczegółową lokalizację terminala i pasów startowych oraz zakładany kosztorys przedsięwzięcia wraz z listą towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych" - napisano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Przejęcia zaniedbanych obiektów i inwestycje wokół CPK. Tak państwo chce zarabiać na hotelach