Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 8,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 10,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,58 mln zł wobec 13,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,96 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 51,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 6,19 mln zł wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który w połowie 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)