Minister Emilewicz wyraźnie wskazała w rozmowie z DGP, że zmiany legislacyjne dot. użytkowania hulajnóg elektrycznych nie leżą w gestii resortu przedsiębiorczości i technologii, lecz Ministerstwa Infrastruktury. Przedstawione w wywiadzie rekomendacje w tej sprawie są prywatną opinią Minister Emilewicz i nie można ich traktować jako stanowiska całego rządu. MPiT nie prowadzi żadnych prac w kierunku uregulowania kwestii hulajnóg.

Będziemy wdzięczni za niepowielanie nieprawdziwych informacji.