Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Ferrum zdecydował o przystąpieniu do przygotowania przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.
"W związku z podjęciem przez radę nadzorczą spółki w dniu 4 czerwca 2019 r. uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Ferrum S.A. do przeglądu opcji strategicznych rozwoju grupy kapitałowej Ferrum, zarząd spółki podjął w tym samym dniu decyzję o przystąpieniu do przygotowania przeglądu opcji strategicznych zgodnie z wnioskiem rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie.
Rada nadzorcza uznała za zasadne zwrócenie się do zarządu emitenta z wnioskiem o przygotowanie przeglądu opcji strategicznych zmierzających do zapewnienia optymalnej struktury finansowania dla głównych segmentów biznesowych grupy w kontekście maksymalizacji przyszłej wartości dla akcjonariuszy spółki w oparciu m.in. o wpływ przeprowadzonej restrukturyzacji finansowej w 2018 roku na obecną strukturę finansowania grupy oraz analizę wyzwań rozwojowych stojących przed grupą w perspektywie średnioterminowej, wyjaśniono.
"Jednocześnie rada nadzorcza zobowiązała zarząd spółki do przedstawienia jej sprawozdania z dokonanego przeglądu w terminie do trzech miesięcy od powzięcia ww. uchwały" - czytamy dalej.
Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)