Łączy się z tym wizja i misja towarzyszące NCBR od chwili jego powstania: patrzymy w przyszłość polskiej gospodarki, technologii i nauki w perspektywie dużo dalszej niż kilka najbliższych kwartałów. Nasz przepis na wspieranie innowacji i pobudzanie gospodarki oznacza, że szukamy i finansujemy przedsięwzięcia, które mają szanse rozwinąć swoje skrzydła dopiero za pięć lub więcej lat. Co oferujemy „na szybko”? „Szybką ścieżkę”, a w niej 2,25 mld zł – taki jest budżet czterech konkursów w ramach tego naszego flagowego programu. Obecna tura dofinansowania innowacyjnych projektów niesie kilka istotnych nowości otwierających program dla kolejnych grup potencjalnych beneficjentów. W przypadku trzech z czterech konkursów nabory ruszyły już pełną parą i NCBR spodziewa się szerokiego strumienia wniosków – w końcu „Szybka Ścieżka” to najpopularniejsze wśród przedsiębiorców źródło finansowania nowatorskich projektów. Tylko w 2018 r. przyciągnęło 1,2 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 9,5 mld zł.

Wiele finansowanych w minionych latach ze środków NCBR projektów badawczo-rozwojowych już przynosi owoce – dziesiątki firm i zespołów naukowych wypracowało innowacyjne rozwiązania wdrożone m.in. w przemyśle lub przyczyniające się do ulepszenia życia przeciętnego Kowalskiego. W najbliższych latach dalej będziemy więc tymi, którzy podejmują wraz z przedsiębiorcami i naukowcami wyzwanie dostosowania produktu czy usługi do wymogów przyszłości. A jednocześnie pozostaniemy orędownikami zacieśniania współpracy na linii biznes – akademia. Wierzymy, że polscy badacze mają talent, determinację, wiedzę i doświadczenie potrzebne do tego, by wraz z przedsiębiorcami wysyłać co rusz nowe impulsy rozwojowe dla gospodarki nad Wisłą. Zatem po raz pierwszy do udziału w „Szybkiej Ścieżce” zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, lecz także konsorcja naukowo-przemysłowe. MSP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Wspólnym mianownikiem będzie tu cel projektu, na który zostanie złożony wniosek: ma on wesprzeć powstawanie nowego lub zdecydowanie ulepszonego produktu, usługi albo procesu.

Rozstrzygane w 2019 r. konkursy NCBR mają zachęcić do szukania kolejnych projektów, tak byśmy w 2020 r. zobaczyli nową falę polskich firm głodnych innowacji. Takich firm, dla których dofinansowanie na prace B+R od NCBR oznaczać będzie nie tylko mniejsze ryzyko, lecz również mocny impuls do trwałego i konsekwentnego rozwoju technologicznego. To fundament każdej innowacyjnej gospodarki – wierzę, że w 2020 r. zrobimy następny krok ku gospodarce opartej na transferze wiedzy z nauki do przemysłu.

>>> Czytaj też: Polska Sieć Badawcza Łukasiewicz. Patent na synergię nauki i biznesu

Źródło nieznane