100 mln euro - jak wynika z komunikatu - udostępnionych zostanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” wdrażanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Z tej kwoty 85 mln euro stanowią środki z FN natomiast 15 mln euro to wkład krajowy.

„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to największe przedsięwzięcie biznesowe przeprowadzane w krajach beneficjentów z funduszy norweskich” – powiedział cytowany w informacji minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

O wsparcie - jak informuje MIiR - będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdecydują się pozyskane środki przeznaczyć na realizację projektów pozwalających wprowadzić na rynek innowacyjne produkty ekologiczne. Wsparcie obejmie także opracowanie i wdrożenie nowych produktów i technologii lub ulepszanie istniejących, które przyczynią się również do ułatwiania życia osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

W programie istnieje również specjalny instrument małych grantów skierowany do kobiet, który ma pomóc w podniesieniu konkurencyjności firm zarządzanych przez kobiety.

Nabór wniosków odbędzie się w czterech kategoriach. Pierwsza dotyczy innowacji w zakresie zielonych technologii (budżet to 50 milionów euro). Druga to tzw. niebieskie innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (10 milionów euro). Trzecia kategoria wsparcia to innowacje poprawiające jakości życia (18,7 milionów euro), natomiast czwarta to małe granty na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych (15 milionów euro).

Konkursy zostaną ogłoszone 19 listopada bieżącego roku, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 roku i potrwa do 31 marca 2020 roku.

Fundusze Norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Do tej pory Polska wykorzystała ponad 1 miliard euro środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Obecnie trwa III edycja Funduszy Norweskich i EOG. Podobnie jak w poprzednich edycjach Polska jest największym beneficjentem tych środków.

>>> Czytaj też: Prezydent podpisał Lex Lexus. Preferencyjne podatki dla SUV-ów i diesli