LW Bogdanka miał 66,03 mln zł zysku netto, 176,93 mln zł EBITDA w III kw. 2019


Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 66,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 9,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 77,87 mln zł wobec 14,58 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 176,93 mln zł wobec 120,82 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 527,78 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 479,69 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 263,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 75,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 626,11 mln zł w porównaniu z 1 335,64 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 611,35 mln zł wobec 399,45 mln zł rok wcześniej.
"Wynik EBITDA w III kwartale 2019 r. zwiększył się o 46,4% w stosunku do III kwartału 2018 r. i wyniósł 176 927 tys. zł. Rentowność EBITDA w III kwartale 2019 r. była wyższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2018 r. i wyniosła 33,5%. W trakcie trzech kwartałów 2019 r. grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 37,6%, tj. o 7,7 pkt proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 r. r. (wynik EBITDA wzrósł w analizowanym okresie o 53%). Wynik EBITDA w analizowanym okresie wyniósł 611 346 tys. zł wobec 399 445 tys. zł w 2018 r." - czytamy w raporcie.
"Produkcja węgla handlowego w ciągu trzech kwartałów 2019 r. wyniosła 7 127 tys. ton, czyli o 307 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 7 061 tys. ton, tj. o 4% więcej niż w tym samym okresie 2018 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 260,33 mln zł wobec 74,13 mln zł zysku rok wcześniej.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,76 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)