Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - w konsorcjum z GEM Technology Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od spółki Starion Poland na realizację inwestycji budowlanej pn.: "Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo - technicznego w Biskupicach Podgórnych", podała spółka.
Wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy wynosi 17 600 000 zł netto, z czego na Projprzem Budownictwo przypada kwota 17 100 000 zł netto. Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu zlecenia na 30.09.2020 r. Strony ustaliły, że niniejsze zlecenie zostanie zastąpione umową do 30.12.2019 r., podano w komunikacie.
Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)