Rząd w kolejnych ustawach antykryzysowych dba o pomoc dla firm. Jednakże zabrakło w nich regulacji rozwiązujących problem opłat za niewykonanie założonych planów.

Sprawa dotyka np. branży AGD. Jeśli producenci nie osiągną w tym roku wymaganego 60-proc. poziomu recyklingu od średniej sprzedaży z poprzednich trzech lat, zostaną obarczeni dodatkowymi opłatami. Spełnienie kryteriów, jak twierdzą, będzie utrudnione – sklepy stacjonarne są zamknięte, a gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych działają w ograniczonym stopniu. – Nie mamy skąd brać wymaganej ilości odpadów. Jeśli nie uda się tego zrobić, największe firmy zapłacą nawet po kilkanaście milionów złotych – mówi Wojciech Konecki, dyrektor zarządzający związku pracodawców AGD Applia.

Nawet jeśli złagodzilibyśmy krajowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami, to i tak z odzysku i recyklingu śmieci Polska musi rozliczyć się przed Komisją Europejską. – Jeśli cele zakładane przez UE nie zostaną zrealizowane, możemy ponieść konsekwencje – przyznaje Izabela Szadura, dyrektor departamentu kontroli gospodarowania odpadami w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Reklama

Z analogicznym problemem boryka się przemysł drzewny. Firmy, które rezygnują z zamówionego wcześniej drewna, mogą być obarczone karami umownymi naliczanymi przez Lasy Państwowe. Są także zobowiązane do zapłaty odsetek i opłat rekompensacyjnych od niezrealizowanych w terminie płatności. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego już teraz szacuje te wydatki na setki tysięcy złotych.

– Moi odbiorcy płacą z opóźnieniem, bo nie prowadzą działalności, a ja muszę płacić pracownikom. W tym samym czasie otrzymuję od Lasów Państwowych informację, że muszę uiścić opłatę rekompensacyjną nawet za jeden dzień spóźnienia – mówi Wiesław Ciura, właściciel firmy Wirex. Lasy Państwowe odpowiadają, że do tego zobowiązuje je prawo.

Przedsiębiorcy domagają się zawieszenia naliczania należności bądź zmniejszenia kar.

>>> Polecamy: Pomoc PFR pod lupą specjalnego algorytmu. Powstanie tarcza antykorupcyjna