Sprawdź, za co płacisz. Rozbieramy rachunek za gaz na czynniki pierwsze.

Opłata abonamentowa - to zryczałtowana opłata stała. Pobierana jest za każdy miesiąc niezależnie od ilości zużytego gazu. Opłata ta pokrywa m.in. usługi związane z handlową obsługą odbiorców, czyli mówiąc wprost odczyty licznika, wystawienia faktury, kontrolą układów pomiarowych.

Opłata sieciowa stała – jest także pobierana co miesiąc niezależnie od ilości zużytego paliwa. Pieniądze przeznaczone są na monitorowanie, remont i modernizację gazociągów.

Opłata sieciowa zmienna – uzależniona od ilości zużytego paliwa. Jest to opłata za dostarczenie gazu ziemnego do odbiorców.

Cena za gaz - cena netto za metr sześcienny gazu ziemnego. Wysokość ustalana jest odrębnie dla każdej grupy taryfowej i zatwierdzana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na co zwrócić uwagę …

Na rachunku, który dostajemy od dostawcy gazu jest jeszcze kilka ważnych informacji.

Najważniejsza to wielkość zużycia gazu w danym okresie rozliczeniowym. Warto kontrolować zużycie gazu, ponieważ jeśli łączne zużycie w ciągu roku wynosi poniżej 300 m3 możemy skorzystać z taryfy W-1. Jeśli nasze zużycie mieście się między 300 a 1200 metrów sześciennych to taryfa metrów sześciennych jesteśmy zakwalifikowali do taryfy W-2.

Zużycie powyżej 1200 to taryfa W-3. Zmiana grupy będzie wiązała się ze zmianą wysokości poszczególnych opłat. Poszczególne grupy taryfowe różnią się wysokością cen i stawek opłat.

Taryfa to grupa, do której jesteśmy zakwalifikowani w zależności od rocznego zużycia gazu. Od niej zależą poszczególne elementy faktury, czyli cena za gaz, abonament i opłaty (stała i zmienna). Oznaczenie „W” w taryfie to rodzaj dostarczanego paliwa, czyli gaz wysokometanowy.

Pamiętajmy…każdy rachunek można reklamować

Jeśli faktura budzi nasze podejrzenia, zawsze możemy złożyć reklamacje do naszego dostawcy gazu. Adresy zwykle znajdują się na odwrotnej stronie faktury.

Coś pocieszającego!Ma być taniej

Szykuje się obniżka cen gazu. Kiedy - jeszcze nie wiadomo, prawdopodobnie od czerwca. Gaz może stanieć nawet o 10 proc., ale wniosek PGNiG czeka jeszcze na zatwierdzenie przez Urząd Regulacji Energetyki. Z wniosku PGNiG wynika, że odbiorca indywidualny zapłaci za gaz średnio o 8,5 proc. mniej, zaś cena gazu ziemnego dla przemysłu będzie niższa o 9 proc. Jeśli URE zatwierdzi wniosek, taryfa dla paliw gazowych będzie obowiązywała do końca 2010 r.
Warto wiedzieć, że cena gazu ziemnego z importu zależy od średniej ceny ropy naftowej z ostatnich dziewięciu miesięcy oraz od kursu złotówki. Pisaliśmy o tym w styczniu w Raporcie o gazie. oraz Dlaczego PGNiG obniży opłaty .