Zakup sprzętu na raty na firmę można od razu zaliczyć do kosztów, jeśli jego wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Zakup ratalny może mieć też znaczenie przy rozliczeniu VAT.
Wydatek na zakup towarów przeznaczonych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiących środki trwałe, można zaliczyć jednorazowo w koszty, jeżeli wartość zakupu nie przekracza 3,5 tys. zł. Wydatek do tej wysokości staje się kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy w miesiącu przyjęcia sprzętu do używania, bez względu na fakt, czy został opłacony jednorazowo, czy też w ratach. Gdy cena zakupionego sprzętu na raty przekracza tę graniczną kwotę, wtedy konieczne jest dokonanie odpisów amortyzacyjnych, chyba że przedsiębiorca uzna, że zakupiony sprzęt nie będzie używany dłużej niż rok i nie zaliczy go do środków trwałych. W takim przypadku kosztem będzie wydatek na nabycie. Jeśli jednak okaże się, że taki sprzęt będzie używany dłużej niż rok, to przedsiębiorca będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty kosztów.
Generalnie podatek należny można obniżyć o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę za dany towar, w zależności czy rozlicza VAT miesięcznie czy kwartalnie. Mali podatnicy (przychód w 2008 roku nie przekroczył 1,2 mln euro), rozliczający się metodą kasową, mogą jednak obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury. Przy zakupie ratalnym odliczenie VAT nastąpi dopiero w kwartale, w którym zapłacona zostanie ostatnia rata.
3,5 tys. zł sprzęt o tej wartości można wliczyć w koszty od razu
Podstawa prawna
Art. 22d, 22e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535).