Bank Pekao S.A. poinformował we wtorek wieczorem, że Jan Krzysztof Bielecki zrezygnował ze stanowiska prezesa banku.

Bank nie podał powodów rezygnacji Bieleckiego. "Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że Pan Jan Krzysztof Bielecki, prezes zarządu banku złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 11 stycznia 2010 r." - napisano w komunikacie.

Bielecki stał na czele zarządu drugiego co do wielkości banku w Polsce przez sześć lat. Od końca 1980 r. Jan Krzysztof Bielecki był ekspertem ekonomicznym NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym działał w podziemnych strukturach związku. W 1989 r. był jednym z założycieli Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów. Od lutego 1990 r. zajmował miejsce w Prezydium Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

Od kwietnia 1994 r. był członkiem Unii Wolności - po połączeniu się UD i KLD, a w latach 1989 - 1993 posłem. W grudniu 1990 r. został powołany na urząd premiera. Po wyborach w październiku 1991 r. złożył dymisję. W rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. W grudniu 1993 r. został przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, a w październiku 2003 r. objął funkcję prezesa w banku Pekao S.A..