Jeszcze w marcu gdańska Energa Obrót zamierza zaoferować odbiorcom leasing lub zakup paneli słonecznych, niewielkich turbin wiatrowych i pomp ciepła. Cena zestawu to ok. 50 tys. zł. Energa zakłada, że jeśli otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych, to w przypadku leasingu inwestycja zwróci się odbiorcy w pięć lat (firma taniej wyleasinguje sprzęt), a w przypadku zakupu w ciągu ok. 10 lat.

– Przez rok będziemy podchodzić do potrzeb klientów bardzo indywidualnie. Dopiero później, po nabyciu doświadczeń, będziemy w stanie przedstawić szablonową ofertę – mówi Ireneusz Kulka, wiceprezes Energi Obrót.

Najciekawsze w całym projekcie są możliwości, jakie daje leasing czy zakup turbiny wiatrowej. Instalując pompę ciepła, można obniżyć koszty ogrzewania domu, ale ciepła nie da się sprzedać komuś innemu. W przypadku produkcji prądu jest inaczej i Energa chce, żeby jej klienci stali się jednocześnie producentami prądu na sprzedaż.

– Klient otrzyma możliwość odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej bez konieczności uzyskania koncesji na wytwarzanie – mówi Ireneusz Kulka.

Energa Obrót przewiduje, że w przypadku produkcji prądu przez jej odbiorców będzie możliwe pozyskiwanie zielonych certyfikatów. Wytwórcom zielonej energii prawo gwarantuje dodatkowe przychody ze sprzedaży takich certyfikatów. Muszą je kupować sprzedawcy prądu, bo nimi rozliczają się z narzuconego prawem obowiązku sprzedaży zielonej energii. Energa Obrót proponuje klientom, że zajmie się pozyskiwaniem i sprzedażą certyfikatów, a przychodami z tego tytułu podzieli się z nimi.

Pomysł chwyci lub nie, ale jest potwierdzeniem aktywności Energi, która deklaruje, że w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy udało się pozyskać około 400 nowych klientów.

– Z tego, co obserwujemy, wynika, że Vattenfall i Energa to najbardziej aktywne firmy energetyczne we wprowadzaniu nowych produktów na rynek – mówi Przemysław Ciesielski z konsumenckiego portalu internetowego Verivox.

Najbardziej znane produkty Energi

● sprzedaż prądu dla przedsiębiorstw z gwarancją ceny na cztery lata

● wydłużenie przedsiębiorstwom płatności za prąd z 14 do 60 dni

● kompensacja mocy biernej – wykorzystanie dostarczonej, a nie zużytej przez maszyny energii, na przykład do oświetlenia

● audyty elektroenergetyczne przedsiębiorstw optymalizujące zużycie prądu