Roczna cena docelowa została obniżona o ponad 37 proc. Najnowsza wycena jest na poziomie 150 zł, podczas gdy poprzednia wynosiła 240 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji wartość akcji PBG warszawska giełda ustaliła na 135,8 zł, o 10,5 proc. poniżej wyceny Deutsche Banku.