Podczas wtorkowego spotkania zorganizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce podano też, że z powodu problemów ze ściąganiem należności w październiku 2011 r. - 9,2 proc. firm ograniczało zatrudnienie oraz wzrost wynagrodzeń, a 7,2 proc. miało kłopoty z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, zaś 6,5 proc. podnosiło ceny wyrobów lub usług.

Według danych przytoczonych na konferencji, w październiku 2011 r. w całym kraju znacząco wzrosły problemy z odzyskiwaniem należności. "Pogorszenie sytuacji jest na tyle silne, że wskaźnik obniżył się do poziomu obserwowanego w 2010 roku. Z drugiej strony - odsetek firm cierpiących z powodu problemów z odzyskiwaniem należności wciąż jest mniejszy niż obserwowano to w okresie największego nasilenia zjawisk kryzysowych w 2009 roku" - poinformowano.

"Jeszcze trzy miesiące temu co piąta polska firma deklarowała, że nie ma kłopotów z tym, żeby otrzymywać w terminie zapłatę za swoje towary lub usługi. Teraz zaś wskaźnik ten wynosi 11,4 proc. i zaczyna się przekładać na powstawanie zatorów płatniczych" - powiedział PAP Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów BIG.

Eksperci zwracają uwagę jednocześnie, że co prawda więcej przedsiębiorstw ma kłopoty z odzyskiwaniem należności, ale są one przeterminowane tylko kilka miesięcy, a więc niewiele. "To są pierwsze oznaki problemów, które dopiero mogą się pojawić w przyszłości. Sądzę, że nie będzie tak źle, choć rok 2012 na pewno będzie gorszy od 2011" - powiedziała PAP dr Piotr Białowolski ze Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce (np. banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe i zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami oraz ubezpieczycieli).

KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów. Konferencja, jako pierwsza organizacja pracodawców spośród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przystąpiła do Eurofinas - federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej 18 organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.100 instytucji finansowych.