Na wartość tę składało się: 1 181,0 mln zł aktywów trzynastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, 143,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 166,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, 15,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset Management, podała spółka. Zysk netto Quercus TFI wyniósł 2,871 mln zł w I kw. wobec 4,025 mln zł rok wcześniej, przy przychodach 10,305 mln zł w porównaniu z 15,024 mln zł w I kw. 2011 r.