Dzisiaj wsparciem dla wspólnej waluty stał się też spadek rentowności hiszpańskich i włoskich obligacji, chociaż trudno tutaj o jednoznaczne wytłumaczenie tego ruchu.

Opublikowane o godz. 14:30 dane nt. wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów potwierdziły rysujący się pozytywny trend na rynku nieruchomości w USA – liczba pozwoleń wzrosła w lipcu o 6,8 proc. m/m do 812 tys., a liczba rozpoczętych budów spadła zaledwie o 1,1 proc. m/m do 746 tys. Cotygodniowe dane nt. nowych bezrobotnych były w zasadzie zgodne z szacunkami i wyniosły 366 tys. wobec 364 tys. odnotowanych wcześniej. Kluczowy odczyt, lipcowa wartość indeksu aktywności sektora przetwórczego w Filadelfii napłynął dopiero o godz. 16;00. Wartość wyniosła -7,1 pkt. To lepiej, niż -12,9 pkt. odnotowane w czerwcu, ale słabiej od oczekiwań na poziomie -5,0 pkt.

Analiza techniczna EUR/USD wskazuje, że z impetem wróciliśmy do przełamanego wczoraj kanału wzrostowego. Doszło też do wyraźnego złamania strefy oporu 1,2320-30, co każe rozważyć scenariusz tzw. fałszywego wybicia dołem, jaki miał miejsce wczoraj. Rynek powinien teraz pokazać swoją siłę, co może przełożyć się na szybki ruch w stronę oporu z zeszłego tygodnia w okolicach 1,2440.

Aprecjacja EUR/USD zaczyna wspierać też notowania złotego, chociaż dzisiaj na rynku był też aktywny bank BGK, który sprzedawał naszą walutę. Po południu euro potaniało do 4,0650 zł, a dolar był wart 3,2950 zł. Jutro poznamy dane nt. średniej płacy w lipcu (oczek. 3,9 proc. r/r), ale nie powinny one znacząco zmienić obrazu rynku. Rynek pomału zmierza do konsensusu, iż na wrześniowym posiedzeniu RPP odejdzie od nieformalnego, jastrzębiego nastawienia, co otworzy drogę do cięcia stóp procentowych jeszcze późną jesienią. To powinno stanowić wsparcie dla rynku długu, chociaż cześć inwestorów może wykorzystać te oczekiwania do wyjścia z obligacji (zwłaszcza, że premia za ryzyko jest już niska na tle innych rynków).

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.