Przedsiębiorcy telekomunikacyjni z sektora MSP mają kolejną szansę na zdobycie dofinansowania z funduszy europejskich na budowę dostępowych sieci internetowych (tzw. sieci ostatniej mili). 29 października ruszył kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4, który daję szansę na pozyskanie środków na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla użytkowników końcowych. Wnioski można będzie składać do 30 listopada. Do podziału są niemal 62 mln zł.

Przyłącza telekomunikacyjne budowane w ramach 8.4 POIG mają zapewnić dostęp do szerokopasmowego internetu. O wsparcie mogą aplikować przedsiębiorcy należący do sektora MSP oraz organizacje pozarządowe. Minimalna kwota dofinansowania to 30 tys. złotych, maksymalna jego wysokość może stanowić nawet 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (jeśli jest to np. mikroprzedsiębiorca budujący sieć dostępową na Podlasiu), natomiast maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące.

Tam gdzie nie ma sieci

Agencja Rozwoju Innowacji podkreśla, że to dobra okazja dla przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, aby uzyskać wsparcie na zwiększenie zasięgu działania sieci dostępowych, zwłaszcza na trudno dostępnych obszarach. Zasady konkursu są bowiem tak skonstruowane, że na większe dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy z województw, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna jest mniej rozwinięta, np. w Polsce wschodniej.

Z takiej szansy skorzystał już Andrzej Olszewski, właściciel firmy Aronet, która oferuje usługi dostępu do internetu w Lubawie w woj. warmińsko-mazurskim. – Świadczymy usługi internetowe w Lubawie od 2004 roku. Mieliśmy już około 400 klientów. Zdobycie dofinansowania było szansą na rozszerzenie działalności – mówi Andrzej Olszewski.

Aronet podpisał umowę na realizowanie i projektu budowy sieci dostępowej w ramach 8.4 POIG pod koniec 2010 roku i obecnie firma jest w jego fazie końcowej. Sieć powstaje na terenie, gdzie nawet internet oferowany przez operatorów komórkowych działa bardzo słabo. Sieć radiowa w paśmie 5 GHz budowana przez Aronet obejmuje miejscowości w promieniu kilku kilometrów od Lubawy. Wartość projektu to ponad 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 713 tys. zł.

Punkty za technologię

Przy ocenie wniosków Władza Wdrażająca Programy Europejskie (instytucja odpowiedzialna za 8.4 POIG) więcej punktów przyznaje projektom, które są realizowane w nowoczesnej technologii. Najwięcej można dostać za technologię FTTH (światłowód do domu), mniej za dostęp drogą radiową. Przy czym nie należy zapominać, że zaproponowane rozwiązanie techniczne powinno być efektywne i uwzględniać specyfikę terenu, na którym prowadzony będzie projekt.

Zainteresowanie konkursem 8.4 POIG wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych wzrasta. W pierwszym (ciągłym) naborze do działania 8.4 POIG złożono zaledwie dziewięć wniosków, z których tylko trzy zakończyły się podpisaniem umowy z WWPE o łącznej wartości 2 mln zł. Sytuacja niewiele się poprawiła w 2009 roku, kiedy to WWPE zorganizowała dwa nabory. Efektem pierwszego było podpisanie 10 umów o wartości 11 mln zł. W drugim podpisano 49 umów o wartości 63 mln zł. Jednak już w 2010 roku w przeprowadzonych dwóch naborach 8.4 POIG wpłynęło ponad 600 wniosków. Przy czym okazało się wówczas, że pojawiło się kilka firm składających masowo wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących swym zakresem bardzo dużą liczbę miejscowości, w których zamierzały podłączyć bardzo małą liczbę klientów. A zasady były takie, że w takich przypadkach żaden inny operator nie mógł już tam realizować podobnych projektów ze wsparciem unijnym.

Wskaźnik nasycenia

Dlatego przed naborem w 2011 zmieniono niektóre z zasad programu, by wyeliminować tego typu nieprawidłowości. Podstawowym kryterium w decyzji o przyznaniu dofinansowania stał się wskaźnik nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do sieci. Jeśli w dniu ogłoszenia konkursu w danej miejscowości poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości min. 2 Mbit/s będzie niższy niż 30 proc., to operator, który składa wniosek o dofinansowanie budowy tam sieci, może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Kwalifikowalność takiego obszaru jest weryfikowana na podstawie aktualnych dla danego naboru wyników inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu, opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

– To wszystko istotnie zmniejszyło liczbę wniosków słabych jakościowo, z dużą liczbą miejscowości, które miałby obejmować projekt – mówił podczas ostatniej konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego Tomasz Prokopowicz, zastępca dyrektora WWPE.

Lokalne potrzeby i efektywność

Artur Więcek z departamentu rozwoju infrastruktury w UKE, który prowadzi kontrolę projektów realizowanych w ramach 8.4 POIG, podkreśla, że wiele małych lokalnych firm potrafiło świetnie wykorzystać możliwości, które daje im to unijne działanie. Według niego atuty, jakie wykorzystują, to: bardzo dobra znajomość potrzeb lokalnych, współpraca z lokalną społecznością, biznesem i samorządem. Często muszą jednak zmagać się z takimi problemami jak niska siła nabywcza potencjalnych klientów czy brak zainteresowania usługami internetowymi.

– Dziś wydaje się konieczne podjęcie działań, które pozwolą rozwinąć program 8.4 POIG – mówi Artur Więcek. Według niego konieczne jest np. koordynowanie zadań 8.4 POIG z budową regionalnych sieci szerokopasmowych.

Natomiast według WWPE, które ocenia wnioski składane do tego dziania przez przedsiębiorców, w wielu projektach ubiegających się o dofinansowanie korzyści z ich realizacji nie są adekwatne do ponoszonych kosztów. Dlatego projekty są nisko oceniane za małą efektywność inwestycji. I na to powinny zwrócić uwagę firmy, które chcą wystartować w konkursie.

To trzeba wiedzieć

Wielkość dofinansowania

● minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł;

● udział dofinansowania w wartości projektu zależy od:

– lokalizacji, w której realizowany jest projekt,

– wielkości przedsiębiorstwa,

wynosi on:

– 50 proc. dla województw łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

– 40 proc. dla śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego;

– 30 proc. dla Warszawy i województwa mazowieckiego;

● dodatkowo dla mikro i małych przedsiębiorstw wsparcie może wzrosnąć o 20 proc., a dla średnich firm o 10 proc.;

● wyjątkiem od tych reguł jest koszt poniesiony w zakresie szkoleń, gdzie przedsiębiorca może liczyć maksymalnie na zwrot 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wydatki kwalifikowane, czyli co można sfinansować

● zakup patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

● zakup nowych lub używanych środków trwałych (np. maszyn, aparatury, wyposażenia technicznego);

● zakup prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów – do 10 proc. kosztów kwalifikowanych w ramach całego projektu;

● zakup robót i materiałów budowlanych;

● wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy dla nowo zatrudnionych pracowników przez okres 2 lat;

● koszt szkoleń specjalistycznych.