.

Wyniki finansowe - Centrum Klima
tys. zł3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży25792723462473070347
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2760521429737805
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2410400730367789
Zysk (strata) netto2070317225566275