Polska waluta ponadto wyceniana jest przez inwestorów następująco: 4,1565 PLN za euro, 3,2571 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4473 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu oscylują blisko 4,20% w przypadku obligacji 10-letnich.

Poprzedni tydzień na złotym przebiegał pod znakiem początkowej próby dalszego osłabienia wyceny polskiej waluty, a następnie odrobienia części strat z ostatnich 2-tygodni. Deprecjacja złotego w pierwszej części tygodnia była kontynuacją dyskontowania ostatniej decyzji RPP o obniżeniu stóp procentowych o 25pb. i zapowiedzeniu dalszego luzowania polityki monetarnej. Wypowiedzi przedstawicieli RPP opublikowane w poniedziałek skutecznie przypomniały inwestorom, iż presja na dalsze obniżki jest wyraźna. Od środy, jednak złoty korzystając z odbicia na eurodolarze odrobił część strat. Dodatkowo impuls korekcyjny na złotym wygenerowany został ze strefy istotnego oporu w okolicach 4,18 – 4,20 EUR/PLN, która historycznie pełniła znaczące ograniczenie przed dalszą deprecjacją złotego.

Aktualny tydzień powinien przynieść wykreowanie średnioterminowego trendu na złotym. Polska waluta w dużej mierze podatna będzie na nastroje kształtowane na kwotowaniach eurodolara, gdzie inwestorzy wyczekują rozwiązania sprawy kolejnej pomocy finansowej dla Grecji (20 listopada) oraz zbliżenia stanowisk w sprawię tzw. klifu fiskalnego w USA. Ponadto poznamy również szereg publikacji z rynku krajowego – w trakcie dzisiejszej sesji GUS opublikuje dane (godz. 14:00) dot. zatrudnienia i wynagrodzenia za październik. O ile w przypadku wynagrodzenia oczekiwany jest wzrost o 2,4% r/r, to w segmencie zatrudnienia rynek oczekuje spadku wartości wskaźnika o -0,1% r/r. W przypadku ostatnich 3 publikacji z krajowego rynku pracy prognozy i finalne wartości oscylowały w okolicach 0% r/r. Jeżeli dzisiejszy odczyt przybierze wartość ujemną będzie to pierwsze takie wskazanie od marca 2010r. potwierdzając postępujące spowolnienie w polskiej gospodarce oraz zwiększając oczekiwania co do kolejnych cięć stopy procentowej w kolejnych miesiącach.

Z rynkowego punktu widzenia wzrostowe rozpoczęcie tygodnia na eurodolarze wspiera złotego, który próbuje kontynuować korektę w kierunku okolic 4,1370 EUR/PLN. Warto jednak pamiętać, iż świadkami podobnych prób byliśmy już w poprzednim tygodniu, a obszar poniżej 4,15 EUR/PLN traktowany był przez część rynku jako okazja do zajęcia pozycji przeciwko złotemu. Układ techniczny może ograniczać zwyżkę wyceny polskiej waluty w pierwszej fazie handlu, jednak w przypadku wyjścia eurodolara powyżej 1,2780 USD złoty powinien otrzymać wsparcie zza granicy, co pozwoliłoby kontynuować korektę w kierunku 4,1370 EUR/PLN.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.