Negatywne tendencje:

  • Nieskuteczna pomoc firmom

Granty rządowe przyznawane mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy, są nieskuteczne. Co więcej, nie ma powiązania pomiędzy przyznanymi środkami, a utrzymaniem nowych miejsc pracy – czytamy w informacji Work Service.

"Niestety, ale pomoc rządowa skierowana do przedsiębiorców nie przyniosła oczekiwanych efektów. Świadczy o tym dobitnie przykład Fiata, któremu nie udało się uniknąć zwolnień" - komentuje Krzysztof Inglot z Work Service.

  • Coraz niższe pensje

Nieznaczny wzrost wynagrodzeń w 2012 roku zdyskontowany o inflację sprawia, że w realnym ujęciu zarabiamy mniej. W nowym roku zaobserwujemy silne wstrzymanie wzrostu płac, co oznacza dalszy spadek płacy realnej. Wzrost płacy minimalnej o 6,6 proc. do 1 600 zł brutto

w 2013 roku skutkuje z kolei obniżeniem konkurencyjności polskich pracowników na tle Europy. Spada skłonność pracodawców do zatrudniania i tworzenia nowych miejsc pracy, a jednocześnie pojawia się masowe zjawisko pracy w nadgodzinach – podaje Work Service.

Dodatkowo, jak twierdzą eksperci Work Service, polskie prawo w zakresie wykorzystywania nadgodzin nie pozwala na swobodne kształtowanie relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Doprowadza to do wzrostu kosztów pracy i w efekcie wzrostu bezrobocia, którego poziom pod koniec 2013 roku może wynieść nawet 14,1 proc.

>>> Czytaj także: Które branże są najbardziej zagrożone upadłościami w 2013 roku?

  • Sytuacja absolwentów nie do pozazdroszczenia

Według danych GUS z grudnia 2012 w Urzędach pracy było zarejestrowanych 121 500 bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni. Wysokie bezrobocie wśród tej grupy skazuje wielu jej członków na emigrację za pracą za granicę. Grupa Work Service zwraca uwagę, że ludzie, za których edukację zapłaciło państwo polskie, tracą swój potencjał w wyuczonym zawodzie, pracując poniżej swoich kwalifikacji.

Pozytywne tendencje

  • Inwestycje zagraniczne nadzieją na nowe miejsca pracy

Pomimo zarysowanych wyżej negatywnych tendencji Polska wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Wysoko wykwalifikowana siła robocza i coraz większa sprawność administracji dodatkowo podnoszą atrakcyjność naszego kraju. Wyrazem awansu Polski w tym zakresie jest lepsza pozycja (55. miejsce) w tegorocznym rankingu Doing Business.

Jak komentuje Tomasz Janczarek z Work Service, "Polska razem z Turcją ma szansę być Chinami Europy. Szeroka rzesza kompetentnych pracowników oraz sprzyjające otoczenie ekonomiczno-prawne może sprawić, że staniemy się europejskim centrum produkcyjnym".

  • Niemiecki rynek pracy coraz szerzej otwiera się na Polaków

Nasz zachodni sąsiad bardzo dobrze na tle Europy radził sobie z kryzysem finansowym. Niemcy są wśród państw, które skarżą się na deficyt pracowników. Przy coraz lepszym stosunku Niemców do Polaków, pracownicy znad Wisły mają większe szanse i możliwości na odnalezienie pracy za Odrą. Jak podkreślają analitycy z Work Service, nie chodzi już tylko o prace w branży budowlanej czy gastronomicznej, ale także w sektorze medycznym czy też lotniczym.

"Przywidujemy stabilizację liczby osób wyjeżdżających do pracy do Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o Holandię nastąpi stagnacja lub lekki spadek, a rynek niemiecki odnotuje znaczący wzrost" – komentuje Krzysztof Inglot. Jak dodaje, rynki włoski i hiszpański, znane jak dotąd z dużego popytu na pracowników sezonowych, są obecnie w fazie załamania i nie będą w związku z tym popularnym celem turystyki zarobkowej Polaków.

  • 500 mln zł od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Resort Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku na aktywizację bezrobotnych planuje przeznaczyć 500 mln zł. Dodatkowo ministerstwo będzie wspierało współpracę pomiędzy Urzędami Pracy, a agencjami zatrudnienia.

"Współpraca agencji zatrudnienia z Urzędami Pracy oznacza podniesienie efektywności przywracania bezrobotnych na rynek pracy. Agencje – ze względu na konieczność konkurowania o klientów – są nowoczesne, nieobciążone biurokracją i elastycznie dostosowują się do warunków panujących na rynku" – komentuje Tomasz Hanczarek.