Kolejny raport pokazuje, że Polska nie najlepiej radzi sobie w dziedzinie innowacji.

Najnowszy raport, wykonany przez General Electric i współpracujące ze spółką firmy badawcze, ocenia stan innowacyjności w różnych państwach na całym świecie. Raport zawiera ankietę przeprowadzoną wśród biznesmenów wysokiego szczebla w 25 państwach – oceniali oni różne kwestie związane z innowacyjnością w ich krajach oraz w ich firmach. Eksperci GE starali się też zgłębić czynniki, które wpływają na rozwój innowacji, a także ocenić, jak radzą sobie z nimi poszczególne państwa.

Ogólne wnioski nie są zbyt dobre dla Polski – choć w wielu dziedzinach sytuacja w 2012 r. poprawiła się w stosunku do roku poprzedniego, wciąż ciągniemy się w światowym ogonie innowacyjności, a polscy przedsiębiorcy muszą się na co dzień zmagać z uciążliwymi przeszkodami.

Reklama

Według raportu szefowie firm w badanych krajach wciąż cenią sobie innowacje jako istotny element rozwoju ich przedsiębiorstw, jednak obawiają się o możliwość utrzymania przewagi nad konkurencją we współczesnym środowisku gospodarczym, które zmienia się bardzo dynamicznie. Utrudnia to bowiem obranie właściwej strategii rozwoju firmy.

W raporcie uwagę przywiązano między innymi do roli współpracy pomiędzy firmami. Przedsiębiorcy na świecie widzą jej zalety w procesie wdrażania innowacji i rozumieją jej przewagę nad konkurowaniem, jednak nie brakuje im związanych z tym obaw. Przedsiębiorcy, zarówno w Polsce jak i na całym świecie, najczęściej boją się ryzyka związanego z brakiem poufności oraz możliwości przejęcia przez drugą firmę najbardziej utalentowanych pracowników.

Rząd nie pomaga

W wielu krajach krytykowane jest wsparcie rządu dla innowacji – zarówno jego wysokość, jak i organizacja. W Polsce z wysokości funduszy z budżetu przekazywanych na ten cel zadowolonych jest tylko 23 proc. szefów przedsiębiorstw. Średnia dla 25 badanych państw wyniosła w tym roku 45 proc., jednak niektóre kraje przekroczyły ją prawie dwukrotnie – w Singapurze jest to aż 81 proc. W 2011 roku zadowolonych z wysokości wsparcia rządowego było 78 proc. przedsiębiorców w Izraelu i w Chinach, jednak w ubiegłym roku współczynnik ten spadł już do odpowiednio 66 i 62 proc.

W badaniu ujawnił się też ciekawy paradoks związany ze strategią rządu dotyczącą promowania innowacji krajowych oraz otwierania rynku dla innowacji oraz inwestycji zagranicznych. Zarówno pierwszą, jak i drugą politykę 71-proc. przedsiębiorców uznało za wysoki lub bardzo wysoki priorytet, przy czym 53 proc. poparło obie, sprzeczne ze sobą strategie.

Globar Scorecard – jak wyglądamy z zewnątrz?

Jeśli chodzi o ocenę innowacyjności państw przez ekspertów GE, okazuje się, że Polska nie może się pochwalić zbyt dobrymi wynikami. W 25 kategoriach, podzielonych na 5 ogólnych filarów, nasz kraj zajmował pozycję w dolnej ćwiartce aż w dziesięciu i w żadnej z nich nie znalazł się w górnej ćwiartce.

Wśród kategorii, które zostały u nas ocenione najgorzej znalazło się obciążenie przedsiębiorców przepisami, przejrzystość polityki, rządowe wsparcie dla nowych technologii oraz ogólny dostęp do nich, dostęp do kredytów, wydatki firm na badania i rozwój. Zbyt wolno przyswajamy też najnowsze technologie, a do tego nie zachwycamy poziomem edukacji – zarówno ścisłej, jak i w dziedzinie zarządzania.

Ogółem jako najbardziej innowacyjne zostały uznane następujące państwa: Kanada, Finlandia, Niemcy, Hong Kong, Izrael, Holandia, Norwegia, Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Wlk. Brytania i USA.

W ankiecie Barometru Innowacji zebrane zostały wypowiedzi 3100 dyrektorów wyższego szczebla z 25 krajów (Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, Nigeria, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA, Korea Południowa, Szwecja, Turcja, ZEA, Wielka Brytania, USA i Wietnam). W dodatkowym badaniu przeprowadzonym przez ekspertów GE uwzględniono 50 państw (Algieria, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Columbia, Czechy, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong, Węgry, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Holandia, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, UK, Wenezuela, Wietnam). Kraje zostały dobrane pod względem znaczenia strategicznego dla GE.

Bariery współpracy - Co zniechęca twoją firmę do współpracy z innymi firmami lub przedsiębiorcami / Forsal.pl