Podczas badania Sedlak & Sedlak ankietowanym zadano pytanie „Czy Pana/Pani obecna praca jest z zgodna z kierunkiem wykształcenia”. Wyniki mogą się wydać zaskakujące, bowiem aż 55 proc. udzieliło pozytywnej odpowiedzi na to pytanie (33 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 22 proc. – „raczej tak”).

Wciąż jednak jedna trzecia Polaków (33 proc.) uważa, że nie pracuje w wyuczonym zawodzie (22 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, zaś 11 proc. – „raczej nie”).

Praca w wyuczonym zawodzie podnosi wysokość zarobków

Ciekawym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań jest również to, że osoby, które pracują w wyuczonym zawodzie, osiągają wyższe wynagrodzenia niż te, które pracują w zawodzie innym niż wyuczony.

Przykładowo wśród osób zarabiających ponad 8 tys. PLN 44 proc. uznało, że ich praca jest „zdecydowanie zgodna” z ich zawodem, a 20 proc., że „raczej zgodna” – co daje łącznie około 2/3 wszystkich badanych osiągających najwyższe zarobki, którzy pracują w swoim zawodzie – mówi Gabriela Jabłońska z działu analiz rynku pracy Sedlak & Sedlak.

>>> Polecamy: Zarobki w 2012 roku: w budżetówce lepiej niż w prywatnej firmie

Z kolei wśród osób, które zarabiały do 2 tys. zł, aż połowa nie wykonuje wyuczonego zawodu.

Pewne różnice uwidaczniają się również na poziomie zajmowanego stanowiska. I tak 62 proc. specjalistów uważa, że wykonuje pracę zgodną z wyuczonym zawodem. W przypadku starszych specjalistów odsetek ten wyniósł 61 proc. a w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych – 51 proc.

Sytuacja wygląda nieco gorzej na poziomie pracowników szeregowych - tu aż połowa z badanych uważa, że wykonuje pracę niezgodną z wyuczonym zawodem.

Badanie

Badanie „Wykształcenie a praca zawodowa Polaków” zostało przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak w okresie 14 sierpnia - 14 września 2012 roku. Ankietę online wypełniły łącznie 1 042 osoby, z czego 66 proc. stanowiły kobiety. Niemal 90 proc. badanych legitymowało się wykształceniem wyższym – czytamy w informacji prasowej.