Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal wszczął procedurę upadłości z możliwością reorganizacji rumuńskiej spółki Coifer, podała spółka w komunikacie. W ocenie zarządu likwidacja Coifer nie wpłynie zasadniczo na rachunek wyników Polimexu-Mostostal w 2013 r. "W związku ze spowolnieniem gospodarczym, którego skutki odczuwane są także na rumuńskim rynku budowlano-montażowym i spowodowanym tym brakiem dostatecznej liczby rentownych zleceń, Coifer – spółka należąca w całości do Polimexu-Mostostalu - znalazła się w poważnych kłopotach finansowych. Podejmowane działania zmierzające do skutecznej restrukturyzacji i wzmocnienia finansowego spółki nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Po dokonanych analizach stanu obecnego oraz perspektyw przyszłego funkcjonowania spółki, jej kierownictwo, w porozumieniu z Zarządem Polimexu-Mostostalu, zmuszone zostało do podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia procedury upadłości z możliwością reorganizacji spółki Coifer" - czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu spółki decyzja ta w perspektywie średnio i długoterminowej ograniczy koszty funkcjonowania Grupy na rynku rumuńskim. W obliczu szczególnie złej sytuacji finansowej Coifera oraz braku realnych perspektyw na pozyskanie nowych rentownych kontraktów, nie ma uzasadnienia dla kontynuowania działalności tej spółki.

CEZ

Zarząd ČEZ zaproponuje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku w wysokości 40 czeskich koron brutto na jedną akcję. Łącznie na dywidendę przeznaczono 21,5 mld CZK. >>>>

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) odnotowała 81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 242 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Przychody Grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w segmencie usług i sprzętu mobilnego wyniosły 1.566 mln zł w I kw. 2013 r., co oznacza spadek o 9,6% r/r po uwzględnieniu czynników regulacyjnych, podała TPSA w prezentacji wynikowej. Bez uwzględnienia tych czynników spadek wyniósłby 2,1% r/r, podano także. Przychody całej Grupy spadły w tym okresie o 7,2% r/r (po uwzględnieniu czynników regulacyjnych) do 3.267 mln zł. "Wpływ czynników regulacyjnych wyniósł 130 mln zł i był spowodowany głównie spadkiem stawek MTR za usługi głosowe do 0,0826 zł. (…). Bez wpływu czynników regulacyjnych spadek przychodów wyniósł 36 mln zł r/r" - czytamy w prezentacji. Spółka podała, że w ujęciu wartościowym marka Orange miała w I kw. br. 28,5% udziałów w rynku (bez zmian wobec IV kw. 2012 r. i spadek wobec 30,2% w I kw. 2012 r.).

Przychody Grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w segmencie usług stacjonarnych wyniosły 1.554 mln zł w I kw. 2013 r., co oznacza spadek o 7,3% r/r po uwzględnieniu czynników regulacyjnych, podała TPSA w prezentacji wynikowej. Przychody całej Grupy spadły w tym okresie o 7,2% r/r (po uwzględnieniu czynników regulacyjnych) do 3.267 mln zł. "Przychody z usług dostępu do internetu, TV i VoIP wzrosły o 36 mln zł dzięki wzrostowi ARPU" - czytamy w prezentacji. Wskaźnik ARPU z usług dostępu do internetu, TV i VoIP wzrósł do 59,7 zł w I kw. br. z 57,8 zł kwartał wcześniej i 54,5 zł rok wcześniej. Spółka podkreśla, że wzrost ARPU był "napędzany" przez 286 tys. użytkowników usług triple play (internet, TV i VoIP).

TPSA

Do tegorocznego programu dobrowolnych odejść zgłosiło się 1,33 tys. pracowników Telekomunikacji Polskiej (TPSA).>>>>

Grupa Kęty

Grupa Kęty odnotowała 17,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 23,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po opublikowaniu wyników za I kw. br. Grupa Kety podtrzymała całoroczne prognozy, zakładające m.in. wypracowanie 104,5 mln zł zysku netto przy 1.683 mln zł przychodów, wynika z raportu kwartalnego spółki. >>>>

KDM Shipping

Przychody spółki KDM Shipping z transportu towarów w marcu 2013 r. wzrosły o 114,9% r/r do 1,27 mln USD, podała spółka w komunikacie. >>>>

Mabion

Akcje Mabionu zadebiutowały dziś na głównym rynku GPW po cenie 15,34 zł, o 1,25% wyżej od ceny na wczorajszym zamknięciu notowań na NewConnect oraz o 2,27% więcej od ceny emisyjnej akcji serii J oferowanych w ramach zakończonej w marcu oferty publicznej, w której spółka pozyskała 39 mln zł. >>>>

Integer.pl

Grupa Integer.pl do końca 2013 roku uruchomi 2.000 Paczkomatów InPost w Wielkiej Brytanii, podała spółka w komunikacie. Dotychczas rozlokowała tam 200 urządzeń. Koszty związane z wejściem do Wielkiej Brytanii Integer.pl szacuje na 45 mln euro, ale zakłada, że po trzech latach wpływy z tego rynku będą stanowiły do 25% przychodów grupy. >>>>

Erbud

Erbud podpisał kontrakt o wartości 15,8 mln zł netto na budowę Centrum Handlowego Dekada Grójec przy ul. Armii Krajowej w Grójcu, podała spółka w komunikacie. „Inwestorem i zleceniodawcą jest firma Dekada Grójec. W ramach realizacji umowy Erbud wybuduje obiekt handlowo-usługowy o powierzchni 5600 m.kw. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja zostanie zrealizowana do listopada 2013 roku" – czytamy w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje

Exillon Energy

W pierwszym kwartale 2013 roku Exillon Energy, w ramach działalności eksportowej, sprzedał 463 868 baryłek ropy po średniej cenie ok. 100,1 USD za baryłkę. W Rosji sprzedał kolejne 936 742 baryłek po średniej cenie 45,8 USD za baryłkę, podała spółka w komunikacie. >>>>

Novavis

Novavis poprzedzi planowany II kw. 2013 r. debiut na rynku alternatywnym NewConnect ofertą prywatną o wartości ok. 1 mln zł, podała spółka w komunikacie.>>>>

Libra Capital

Działająca na rynku OZE Libra Capital S.A. zamierza przeznaczyć na inwestycje kapitał sięgający 100 mln USD. W celu pozyskania tych środków zawarła 22 kwietnia 2013 roku ramową umowę. - Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem Zarządu, celem Spółki jest rozwój i finansowanie nowych projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowe środki na realizację tych przedsięwzięć mają zostać pozyskane poprzez kapitał udziałowy oraz dłużny – powiedział Artur Staykov, Prezes Zarządu Libra Capital S.A. Planowane inwestycje są potwierdzeniem wcześniej założonej strategii rozwoju Spółki, podkreśla Prezes.

Ze względu na ukierunkowanie działalności Podmiotu na sektor OZE, w trakcie WZA Libra Capital S.A. w dniu 20 lutego 2013 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy na GLOBAL ENERGY S.A.

Gant Development

Gant Development odebrał od wykonawców inwestycję „Odra Tower" we Wrocławiu, podała spółka w komunikacie. Zamknięcie pierwszego etapu, pozwoli na uruchomienie procedury przekazywania apartamentów i mieszkań najemcom. Do spółki do końca roku może wpłynąć z tego tytułu ok. 50 mln zł. „Ze sprzedaży pozostałych mieszkań do Ganta wróci 50 mln zł gotówki. Nie będzie kłopotów, ze sprzedażą reszty mieszkań, inwestycja ta cieszy się dużym wzięciem. Odebranie projektu od wykonawców oznacza, że możemy rozpocząć przekazywanie mieszkań klientom oraz uruchamiamy procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie" – powiedział prezes spółki Krzysztof Brzeziński, cytowany w komunikacie.

Energa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Energa zdecydowało o przeznaczeniu prawie 91% z zysku netto za 2012 r. w łącznej wysokości 547,1 mln zł na dywidendę, podała spółka w komunikacie. Daje to kwotę kwotę 496,9 mln zł czyli 0,10 zł dywidendy na akcję. >>>>

Eurocash

Akcjonariusze Eurocash zdecydują 20 maja o wypłacie dywidendy wysokości 145,2 mln zł, tj. 0,90 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2012 w kwocie 145.208.702 zł zostanie przeznaczony w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,90 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Dywidenda będzie płatna do dnia 2 lipca 2013 roku. Pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2012 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, podano także.

Grupa Azoty, Azoty Tarnów

Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmiany w treści statutu Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach (AZOTYTARNOW) i od 22 kwietnia 2013 r. spółka działa pod firmą Grupa Azoty SA, podały Azoty w komunikacie. "Po wprowadzeniu zmian przez nadzwyczajne walne zgromadzenie i uwzględnieniu ich w tekście jednolitym statutu spółki przez radę nadzorczą, nowe brzmienie § 1 statutu spółki to:
„1. Spółka działa pod firmą: 'Grupa Azoty Spółka Akcyjna'.
2. Spółka może używać skrótu firmy: 'Grupa Azoty S.A.'.
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: "Grupa Azoty" - czytamy w komunikacie.


Baltona

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona uchwalili niewypłacanie dywidendy z zysku za 2012 r. i przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka w uchwałach ZWZ. >>>>