Instytut Legatum opublikował indeks dobrobytu 2013. Prym jak zwykle wiodą kraje skandynawskie, Polska znalazła się poza pierwszą trzydziestką.

W tegorocznej edycji „Legatum Prosperity Index” po raz kolejny na pierwszym miejscu znalazła się Norwegia. Nordycki kraj zajął pierwsze miejsce nie tylko jeśli chodzi o cały indeks, ale także w subindeksie gospodarki. Średnia satysfakcja z życia wyniosła tu 7,7 na 10 pkt.

Drugie miejsce zajęła Szwajcaria (pierwsze miejsce pod względem sytuacji politycznej), zaś pierwszą trójkę zamyka Kanada (pierwsze miejsce pod względem wolności osobistych).

Reklama

Na kolejnych miejscach znalazły się kolejno Szwecja (pierwsze miejsce pod względem przedsiębiorczości i możliwości), Nowa Zelandia (najlepsza w rankingu pod względem edukacji), Dania, Australia, Finlandia, Holandia oraz Luksemburg.

Polska zajęła 34. miejsce w rankingu rankingu ogólnym. Średnia satysfakcja z życia wyniosła w naszym kraju 5,9 pkt. na 10. Najlepszą notę Polska uzyskała w subindeksie bezpieczeństwo (26.), zaś najgorszą pod względem wolności osobistych (55.)

Z krajów zaliczanych do Europy Środkowo-Wschodniej wyprzedziły nas Słowenia i Czechy (kolejno 24. i 29. miejsce). Słowacja znalazła się na 38. pozycji.

W zestawieniu uwzględniono 142 kraje świata. Na ostatniej pozycji znalazł się afrykański Czad.

>>> Polecamy: Oto najdynamiczniej rozwijające się miejscowości w Polsce

Jak stworzono indeks dobrobytu?

Dobrobyt tradycyjnie mierzono za pomocą wskaźników makroekonomicznych, takich jak choćby wzrost PKB. Większość osób zgodzi się jednak z tym, że o dobrobycie decyduje coś więcej niż tylko poziom akumulacji dóbr materialnych. Autorzy „The 2013 Legatum Prosperity Index” oprócz udziału czynników ekonomicznych w tworzeniu dobrobytu uwzględnili także pewne wskaźniki niematerialne, jak poziom satysfakcji. W efekcie na ostateczną pozycję w indeksie dobrobytu składa się osiem subindeksów. Na każdy z ośmiu subindeksów składają się wskaźniki mierzące zarówno kwestie materialne jak i niematerialne.

Oto osiem subindeksów i przykładowe wskaźniki (materialne oraz niematerialne) brane pod uwagę:

  • gospodarka (m.in. rozmiary rynku, eksport produktów high-tech, oszczędności, stopa bezrobocia, poziom inflacji, zaufanie wobec instytucji finansowych);
  • przedsiębiorczość i możliwości (m.in. koszt założenia własnej firmy, wydatki na badania i rozwój, przepustowość łączy internetowych, ilość telefonów komórkowych, liczba zabezpieczonych serwerów, przekonanie, że ciężka praca przynosi efekty);
  • sytuacja polityczna (stabilność rządów, efektywność rządu, rządy prawa, jakość prawa, podział władz, prawa obywatelskie, typ rządu, przekonanie o uczciwości wyborów, wysiłki mające na celu walkę z biedą);
  • edukacja (m.in. stosunek liczby uczniów do nauczycieli, liczba osób podejmujących edukację podstawową i średnią, stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt, satysfakcja z jakości edukacji);
  • zdrowie (m.in. śmiertelność niemowląt, oczekiwana długość życia, wydatki na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca, ilość łóżek w szpitalach, satysfakcja z jakości opieki zdrowotnej);
  • bezpieczeństwo (m.in. liczba kradzieży i napadów, wyrażanie opinii politycznych bez lęku, możliwość samotnego chodzenia nocą);
  • wolność osobista (m.in. tolerancja dla imigrantów, tolerancja dla mniejszości, satysfakcja z wolności wyboru);
  • kapitał społeczny (wolontariat, zaufanie do innych, dobroczynność, udział w obrzędach religijnych).
Kraje Europy według „The 2013 Legatum Prosperity Index”. Na zielono oznaczono najlepsze kraje z pierwszej 30. rankingu. Na żółto - kraje o pozycji średniej-wyższej (41 państw), na pomarańczowo kraje o pozycji średniej-niższej (41 państw), na czerwono kraje o najgorszej pozycji (30 państw). Źródło: Legatum Institute. / Inne