Chociaż nie można wykluczyć, że już jutro inwestorzy będą się „pozycjonować” przed publikacją zapisków ze styczniowego posiedzenia FED, które poznamy w środę – jeżeli potwierdzą „determinację” członków FED do redukcji programu QE3, to dolar może na tym korekcyjnie zyskać.

Niemniej w najbliższej perspektywie ważne będą inne dane. Już w nocy o godz. 1:30 poznamy zapiski z posiedzenia Banku Australii z 4 lutego, które dało impuls do umocnienia się dolara australijskiego. Teraz inwestorzy będą mogli bardziej wnikliwie ocenić, czy szanse na dalsze cięcia stóp procentowych rzeczywiście są dość niskie (wprawdzie zaczyna rosnąć inflacja, ale rynek pracy pozostaje słaby, co dobrze pokazały dane z ubiegłego tygodnia), a kurs AUD/USD właściwy dla gospodarki (mimo, że RBA zrezygnował z tego wątku w komunikacie, to raczej nie jednomyślnie).

Na dziennym wykresie AUD/USD widać, że rośnie prawdopodobieństwo korekty w okolice 0,891060 (to pozioma linia wsparcia i dawna linia trendu spadkowego). Silny opór to szczyt z 13 stycznia na 0,9085. Niemniej szanse na realizację scenariusza spadkowego będą duże, dopóki notowania będą utrzymywać się poniżej 0,9047.

Z kolei nad ranem poznamy decyzję Banku Japonii – tutaj nic się nie zmieni, ale rynek będzie wypatrywał sygnałów mogących świadczyć o tym, że BOJ jednak zdecyduje się na zwiększenie skali programu QE w I połowie b.r. Dane za IV kwartał, jakie poznaliśmy w nocy z niedzieli na poniedziałek były poniżej oczekiwań (0,3 proc. kw/kw i 1 proc. w ujęciu zanualizowanym), co teoretycznie zwiększa szanse na taki scenariusz. Z drugiej strony szef BOJ dawał w ostatnich tygodniach do zrozumienia, że zwiększenie QE nastąpi w sytuacji, kiedy pojawi się ryzyko dla scenariusza powrotu inflacji w rejon celu 2 proc. (czyli, że nie będzie zbyt chętny pośpiesznym decyzjom).

W poniedziałek USD/JPY radził sobie dobrze, głównie za sprawą odbicia na indeksie Nikkei. Niemniej bez dodatkowego impulsu trudno będzie liczyć na złamanie oporu w rejonie 102,05-102,10. W efekcie wrócilibyśmy w okolice wsparcia na 101,50.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.