"Docelowo, po zakończeniu procesu pozyskiwania kapitału przez Aquis Exchange, posiadane przez GPW 384.025 akcji powinno stanowić 36,23 proc. całkowitej liczby akcji i uprawniać spółkę do 30,00 proc. praw majątkowych i praw głosu w Aquis Exchange. Nabyte akcje dają GPW prawo do powołania dwóch osób w skład rady dyrektorów Aquis Exchange" – czytamy w komunikacie.

W skład rady dyrektorów (board of directors) Aquis Exchange z ramienia GPW wchodzą Adam Maciejewski, prezes GPW oraz Paweł Czupryna, doradca prezesa GPW.

Łączna wartość nabycia wyżej wymienionych 384.025 akcji Aquis Exchange wyniosła 5 mln GBP.

"Nabycie akcji Aquis Exchange zostało sfinansowane ze środków własnych GPW. Aktywa te traktowane są jako inwestycja długoterminowa" – podano również.

Aquis Exchange jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, powołaną w 2012 r., która zamierza, po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, organizować pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu.

Według GPW, nabycie udziałów w Aquis Exchange wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy GPW oraz wzmacniania marki i pozycji Giełdy na międzynarodowych rynkach finansowych.

Giełda Papierów Wartościowych od 9 listopada 2010 r. jest spółką notowaną na organizowanym przez siebie regulowanym rynku akcji.