Polimex-Mostostal uzyskał zgodę wszystkich wierzycieli na przesunięcie terminu niektórych płatności (od kredytów, obligacji i roszczeń bankowych), podała spółka.

"Zarząd spółki informuje, że w dniu 3 czerwca 2014 roku powziął informację o udzieleniu spółce przez wszystkich wierzycieli zgody na zmianę terminu płatności (i) odsetek od kredytów objętych umową, (ii) odsetek od wierzytelności obligatariuszy objętych umową oraz (iii) roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną umowy. Spółka została zobowiązana przez wierzycieli do wykonania ww. zobowiązań do dnia 3 lipca 2014 r. na warunkach analogicznych do tych, o których spółka informowała raportem bieżącym nr 51/2014 z dnia 6 maja 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Polimex podał też, że zgoda ta obejmuje zarówno zobowiązania z powyższych tytułów, których płatność przypadała do dnia 3 czerwca 2014 roku, jak i zobowiązania z powyższych tytułów, których płatność zgodnie z postanowieniami zawartej przez spółkę z wierzycielami stawałaby się wymagalna w okresie pomiędzy 3 czerwca 2014 roku a 3 lipca 2014 r.

"Powyższa zgoda wierzycieli została udzielona z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, który ziści się w przypadku niedostarczenia przez spółkę dokumentu kontraktowego określonego przez wierzycieli do dnia 3 lipca 2014 r." - czytamy dalej.

W ub. tygodniu "Rzeczpospolita" podała, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polimex-Mostostal jest blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie modyfikacji warunków restrukturyzacji zadłużenia. Do ustalenia pozostała jeszcze cena emisyjna akcji, która według źródła gazety powinna zawrzeć się w przedziale 0,2-0,3 zł.

>>> Polimex coraz bliżej porozumienia z wierzycielami

Na koniec marca zobowiązania Polimeksu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 868,7 mln zł.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.