PKO BP

PKO Bank Polski nie planuje obecnie emisji euroobligacji, ale na początku 2015 roku może zdecydować się na emisję 5–letnich papierów o wartości co najmniej 500 mln euro, poinformował wiceprezes Jakub Papierski. „Na tę chwilę nie planujemy emisji euroobligacji w najbliższych miesiącach, bo nie mamy konkretnych potrzeb, ale na początku przyszłego roku kończą się zapadalności 5-letnich instrumentów i jeśli warunki rynkowe będą korzystne to zrealizujemy taką emisję. Myślimy o tenorze pięcioletnim"- powiedział Papierski dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Ekonomicznego. „Nie chcemy, żeby było to mniej niż 500 mln euro, ale to będzie prawdopodobnie mieszanka euro i franków szwajcarskich"- dodał.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank liczy, że zmniejszenie zatrudnienia o ok. 400 osób w tym kwartale przełoży się na spadek kosztów operacyjnych o 30 mln zł z skali roku, podał "Puls Biznesu", powołując się na stanowisko banku. >>>>

Bank Handlowy

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 934,22 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 934,78 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 7,15 zł, podał bank. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu. >>>>

Agora

Akcjonariusze Agory wydzielili 50,94 mln zł z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na sfinansowanie skupu akcji własnych i upoważnili zarząd do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia. Cena jednostkowa, po jakiej akcje własne mogą być nabywane ma zmieścić się w przedziale 12-16 zł.>>>>

Kofola

Konsorcjum Kofola i Skupina P&P chce kupić większościowy pakiet udziałów słoweńskiego producenta wody mineralnej Radenska, poinformował Peter Polić, którego rodzina jest właścicielem Skupina P&P. Na razie strony nie ujawniają szczegółów transakcji. >>>>

Warimpex

Warimpex planuje emisję trzyletnich obligacji zamiennych, o nieustalonym dotychczas zakresie, w celu pozyskania środków na poprawę struktury bilansu oraz na spłatę krótkoterminowych zobowiązań, podała spółka. "Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft zamierza wyemitować obligację zamienną z trzyletnim terminem wykupu, a wysokość kuponu wyniesie prawdopodobnie 4,00% p.a.. Dokładny zakres emisji nie został jeszcze ustalony: na początku rozważana jest emisja obligacji zamiennej z możliwością zamiany na maks. 3 mln nowych akcji, jednakże zastrzega się również możliwość podwyższenia tej liczby" - czytamy w komunikacie.

Echo Investment

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Echo Investment dotyczący obligacji emitowanych w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, podała spółka. "Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji spółki Echo Investment S.A. emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł" - czytamy w komunikacie.

Robyg

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę V etapu inwestycji Osiedle Królewskie w warszawskim Wilanowie. W ramach tego etapu, którego budowa rozpocznie się w III kw. 2014 r., powstanie łącznie 90 lokali, podała spółka. "Pozwolenie na budowę V etapu Osiedla Królewskiego potwierdza, że inwestycja jest i nadal będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Lokale w ramach kolejnej inwestycji Grupy Robyg w warszawskim Wilanowie zostały wprowadzone na rynek ponad rok temu i od początku cieszą się ogromną popularnością, którą potwierdza wciąż rosnąca liczba kontraktacji. Regularne wprowadzanie do oferty nowych osiedli, a także uzyskiwanie pozwoleń na budowę i użytkowanie ich kolejnych etapów świadczy o rzetelnym wywiązywaniu się spółki ze zobowiązań wobec klientów" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Unibep

Unibep podpisał ze spółką ZAO Avielen umowę na prace wykończeniowe biurowca w Sankt Petersburgu za 21,28 mln euro netto (88,49 mln zł netto), podała spółka. "Unibep S.A. informuje, że (...) podpisał umowę na realizację robót fasadowych oraz wykończeniowych (shell&core) na budynku biurowym 'Zeppelin' należącym do kompleksu biurowo - usługowo - hotelowego Airport City Sankt Petersburg przy lotnisku Pułkowo w Sankt Petersburgu, Rosja" - czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień Unibepu na bieżący rok przekracza 1 mld zł, poinformował agencję ISBnews nowy prezes grupy Leszek Marek Gołąbiecki. Zaznaczył, że jego prezesura będzie stała pod znakiem kontynuacji dotychczasowej strategii grupy. >>>>

Automotive Components Europe

Rada dyrektorów Automotive Components Europe (ACE) zatwierdziła ponowny wybór Jose Manuela Corralesa Ruiz na stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów oraz prezesa zarządu, podała spółka.>>>>

Integer.pl, InPost

InPost zainstaluje pierwsze paczkomaty we Francji jesienią tego roku. W ciągu dwóch lat będzie ich w tym kraju 2500, poinformował prezes Grupy Integer.pl Rafał Brzoska.>>>>

Lotos

Dzięki zakupowi i uruchomieniu czwartej platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic prowadzi intensywne prace poszukiwawcze na koncesji Gaz Południe, zlokalizowanej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, podała spółka. Obecnie platforma "Lotos Petrobaltic" wierci pionowy otwór rozpoznawczy o planowanej głębokości końcowej 1918 m. >>>>

LiveChat Software

Akcjonariusze LiveChat Software zadecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 lipca o przeznaczenie 9,53 mln zł z zysku za rok obrotowy 2013/14 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,37 zł na akcję, wynika z projektów uchwał ZWZ. >>>>

J.W. Construction

Do oferty J.W. Construction Holding wchodzi kolejny etap projektu Bliska Wola, poinformowała dyrektor pionu marketingu i sprzedaży J.W. Construction Holding Małgorzata Ostrowska. Z początkiem września 2013 r. ruszyła sprzedaż pierwszego etapu inwestycji Bliska Wola. 153 mieszkania znalazły swoich nabywców w niespełna pięć miesięcy od daty wprowadzenia inwestycji do oferty. Obecnie na terenie inwestycji powstanie jeden budynek, w którym znajdzie się ponad 600 lokali o powierzchniach od 26 m2 do 100 m2.

Hawe

Wiceprezes Hawe Krzysztof Rybka został zatrzymany w związku z domniemanym udziałem w tzw. "aferze taśmowej". Zarząd spółki podkreśla, że zatrzymanie nie ma związku z jego działalnością w spółkach z Grupy Kapitałowej Hawe. Jednocześnie spółka informuje, że zatrzymany wczoraj w związku z tą samą sprawą jeden z akcjonariuszy Hawe nie ma bezpośredniego wpływu na bieżącą działalność spółek z Grupy Hawe. "Zarząd informuje, że zgodnie z jego wiedzą, zatrzymanie wiceprezesa zarządu nie ma związku z jego działalnością w spółkach z Grupy Kapitałowej Hawe oraz pełnionymi przez niego funkcjami w organach tych spółek. Ww. zdarzenie nie ma wpływu na zarządzanie i działalność operacyjną spółek GK Hawe. Zarząd spółki zachowuje prawo do reprezentowania spółki w pełnym zakresie" - czytamy w oświadczeniu zarządu.>>>>

Polnord

Polnord wprowadził do sprzedaży 800 lokali w inwestycjach trójmiejskich i warszawskich w II kw. 2014 r., podała spółka. Polnord poinformował również, że otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji Brama Sopocka w Gdyni i rozpoczął jej realizację. "W drugim kwartale tego roku Polnord rozszerzył ofertę o 800 lokali w inwestycjach trójmiejskich i warszawskich" - czytamy w komunikacie.

Groclin

Kabel-Technik-Polska (KTP), spółka zależna Inter Groclin Auto, zawarła z Bombardier Transportation kontrakt na dostawę 1280 szaf sterowniczych dla lokomotyw Traxx AC3 za szacunkową wartość ok. 40 mln euro do 2022 r. W ramach I etapu realizacji zamówienia, trwającego do końca 2018 r., KTP dostarczy 250 szaf o szacunkowej wartości około 7,5 mln euro, podała Grupa Groclin. "W ramach pierwszego etapu realizacji zamówienia KTP dostarczy 250 szaf wysokiego i niskiego napięcia (125 lokomotyw) o szacunkowej wartości około 7,5 mln euro. Rozpoczęcie dostaw w ramach tego etapu planowane jest na pierwszy kwartał 2015 roku, a jego zakończenie na koniec 2018 roku. W ramach całego projektu KTP dostarczy 1.280 szaf (640 lokomotyw) o szacunkowej wartości około 40 mln euro. Całość projektu zostanie zrealizowana do końca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Warimpex

Warimpex uplasowal obligacje zamienne o wartości nominalnej 5 mln euro z kuponem rocznym 4%, podała spółka. "Warimpex zamierza wykorzystać pozyskane środki na na poprawę struktury bilansu oraz na refinansowanie krótkoterminowych zobowiązań" – czytamy w komunikacie. Cena konwersji wynosi 1,8 euro, podano również.

Erbud, Budlex

Budlex, podmiot zależny Erbudu, przeprowadził emisję obligacji serii A o wartości 13 mln zł, podał Erbud. Celem emisji jest finansowanie nabycia gruntów pod projekty deweloperskie - mieszkaniowe. "Okres: 36 miesięcy; Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,35%; Płatność kuponu; co pół roku; Zabezpieczenie: hipoteki ustanowione na nieruchomościach spółek zależnych: budynek biurowy 'Gastronomik'; budynek biurowy 'Wapienna'; nieruchomość niezbudowana pod ostatni etap zabudowy osiedla Paryskiego - planowany termin zabudowy 2018; nieruchomość niezabudowana pod ostatni etap zabudowy Osiedla Glinki w Bydgoszczy - planowany termin zabudowy 2018)" – czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie 8,9 mln zł, czyli 0,7 zł na akcję, dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>

Torpol

Po zakończeniu budowy księgi popytu, rada nadzorcza Torpolu oraz akcjonariusz sprzedający - Polimex-Mostostal ustalili cenę emisyjną akcji w pierwotnej ofercie publicznej na 8 zł, podała spółka. >>>>

ZE PAK

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydowali o przeznaczeniu 34,56 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,68 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Echo Investment

Cena maksymalna obligacji w programie emisji papierów dłużnych Echo Investment wynosi 104 zł, a intencją spółki jest, aby emisja pierwszej serii obligacji nastąpiła w terminie ośmiu tygodni od dnia opublikowania prospektu, podało Echo w prospekcie emisyjnym. Program emisji obligacji Echo obejmuje oferty publiczne do 2 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Obligacje będą emitowane w seriach. Cena emisyjna jednej obligacji zostanie określona w ostatecznych warunkach oferty danej serii. Cena emisyjna jednej obligacji nie będzie wyższa niż cena maksymalna wynosząca 104 zł, podano w prospekcie. Intencją spółki jest, aby emisja pierwszej serii obligacji w ramach programu emisji nastąpiła w terminie ośmiu tygodni od dnia opublikowania prospektu. Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój działalności. Spółka nie planuje wykorzystania wpływów z emisji na inne cele niż osiągnięcie zysku lub zabezpieczenie przed określonym ryzykiem, w tym nie planuje spłaty istniejącego zadłużenia z wpływów z emisji obligacji. Obligacje mają być notowane na Catalyst. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Stalprodukt

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 3,99 mln zł na dywidendę, co oznacza 0,6 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Grodno

Grodno ustaliło przedział cenowy, w ramach którego przyjmowane będą deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C od 3,90 zł do 4,30 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>

Rovese

Akcjonariusze Rovese zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2013 rok w kwocie 22 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovese postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 22 033 504, 66 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" – czytamy w uchwale.

Impexmetal

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2013 rok w kwocie 32,4 mln zł na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. „Zysk netto spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" – czytamy w uchwale.

Biomed Lublin

Akcjonariusze Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydują o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek główny GPW z NewConnect oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 22 lipca.