Przeciętne wynagrodzenie w polskich przedsiębiorstwach podskoczyło w lipcu o 3,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Analitycy spodziewali się nieco większych podwyżek.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu bieżącego roku wzrosło o 3,5 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,8 proc. rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6 proc. i wyniosło 3964,91 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 5531,1 tys. osób, podał GUS.

Dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,7-0,8 proc. rok do roku w lipcu, przy średniej na poziomie 0,65 proc. (wobec wzrostu o 0,7 proc. rok do roku w czerwcu).

Ekonomiści ci spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 3,3-4,5 proc. rok do roku, przy średniej na poziomie 3,9 proc. rok do roku (wobec 3,5-proc. wzrostu w czerwcu).

Reklama

>>> Jak daleko zajedzie Polak za godzinę pracy? Czytaj tutaj