Zysk operacyjny wyniósł 1224,04 mln zł wobec 1079,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane netto sięgnęły 4026,82 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 4039,25 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2014 r. spółka miała 1720,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1675,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych netto w wysokości 8319,82 mln zł w porównaniu z 8431,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2014 r. wyniósł 1899,37 mln zł wobec 4679,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa razem Grupy PZU wyniosły 63,82 mld zł na koniec I poł. 2014 r. wobec 62,79 mld na koniec I poł. 2013 r.

>>> Czytaj też: UOKiK: PZU może przejąć Link4