Według odrębnych komunikatów, giełda ukarała finansowo lub upomniała w/w spółki za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych - nieprzekazanie w terminie wynikającym z przepisów, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2013, raportu kwartalnego za III kwartał roku 2013, raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013, kompletnego raportu rocznego za 2013, spełniającego określone wymogi, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2014 lub raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014.

W przypadku Cerabudu kara dotyczyła nieprzekazania raportu rocznego za rok 2009, raportu rocznego za rok 2011, raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2013, raportu kwartalnego za III kwartał roku 2013, raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013, raportu rocznego za rok 2013.

W przypadku Mobile Partner kara dotyczyła nieprzekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013, raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku 2014.

NewConnect to alternatywny rynek akcji dla mniejszych spółek, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.