Nie demonizujmy rankingów. Także nasze firmy mogą być innowacyjne. Ja w to wierzę, Agencja Rozwoju Przemysłu tworzy zaś odpowiednie środowisko do rozwijania innowacji – powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podczas panelu Liderzy innowacyjności, który odbył się wczoraj w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Przy wspieraniu innowacji ARP nie zapomina o restrukturyzacji firm. – Zwiększamy naszą aktywność na Śląsku, w regionie tradycyjnie przemysłowym, ale zmieniającym swoje oblicze. Śląskim przedsiębiorcom oferujemy m.in. pożyczki na inwestycje, restrukturyzację i rozwój. Warunki ich przyznania są znacznie atrakcyjniejsze i bardziej elastyczne niż dotąd – zapowiedział Marek Szczepański, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podczas panelu Finansowanie gospodarki.

W 2015 r. ARP planuje przeznaczyć na pożyczki prawie 400 mln zł. Z tej kwoty część może być zagospodarowana na Śląsku. To nie koniec. Do 2020 r. kwota wzrośnie do 1,8 mld zł (1,6 mld zł na finansowanie typowo komercyjne, a 0,2 mld zł na finansowanie pomocowe).

– Chcemy, aby przedsiębiorcy wiedzieli, że mogą poszukiwać finansowania nie tylko w bankach, ale także w ARP. Nasza oferta często jest uzupełnieniem bankowej. ARP angażuje się w branże uznawane za zbyt ryzykowne, pomaga też firmom przeżywającym przejściowe trudności finansowe. Atutem współpracy z ARP są proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie oraz indywidualne podejście do przedsiębiorcy. Nasi klienci od samego początku rozmawiają z analitykiem odpowiedzialnym za projekt, który doradza w zakresie strukturyzowania transakcji – podkreślił Marek Szczepański.

Reklama

W marcu ARP rozpoczęła cykl spotkań z przedsiębiorcami pt. „ARP – biznes, rozwój, innowacje”. Na spotkaniu przedsiębiorcy poznają m.in. funkcjonalność Platformy Transferu Technologii, która ruszy w maju.

– Platforma to unikalne narzędzie do komercjalizacji innowacji. Połączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. Istotną cechą Platformy będzie możliwość zgłoszenia za jej pośrednictwem zapotrzebowania na dany rodzaj technologii. W ramach platformy ARP zapewni także dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowanie usług doradczych ze środków unijnych – wyjaśniła Aleksandra Magaczewska.

Prezes zaznaczyła, że platforma będzie główną osią Ekosystemu ARP, w którego skład wchodzą również spółki z Grupy ARP, takie jak ARP Venture. Prezes podkreśliła, że w ramach Ekosystemu ARP współpracuje z inwestorami w SSE, ze spółkami Skarbu Państwa oraz z innymi instytucjami wspierającymi innowacyjność. – Na początku kwietnia podpisaliśmy ważne porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – przypomina prezes ARP.

Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc na każdym etapie cyklu życia projektu: od badań (wsparcie NCBiR) do jego wprowadzenia na rynek (wsparcie ARP).

– Stworzyliśmy Ekosystem, powołaliśmy spółkę ARP Venture, uruchamiamy w maju Platformę Transferu Technologii. Tworzymy w ten sposób mechanizmy wsparcia innowacyjności, które będą mogły funkcjonować także po 2020 r., kiedy skończą się duże środki unijne – powiedziała z kolei Patrycja Zielińska podczas panelu Finansowanie innowacji. Wiceprezes ARP przypomniała, że jest to ostatni tak duży unijny budżet przeznaczony dla Polski na wsparcie innowacyjności. Uzasadnione jest więc odchodzenie od modelu dotacji i rozwijanie bardziej efektywnych form finansowania: inwestycji kapitałowych oraz projektów w formule otwartych innowacji.

Jednym z zadań spółki ARP Venture jest inwestowanie w innowacyjne i perspektywiczne projekty rozwijane przez małe i średnie firmy. ARP Venture to pierwsza na polskim rynku spółka z udziałem Skarbu Państwa inwestująca w projekty podwyższonego ryzyka. Od momentu powstania w listopadzie 2014 r. do ARP Venture zgłoszono ponad 70 projektów.

– W marcu podpisaliśmy umowę pożyczki z GRC Technologie z Krakowa na kwotę 9 mln zł, która wesprze produkcję ekologicznych materiałów budowlanych. W kolejce są już następne inwestycje z branży medycznej i kosmicznej – wyjaśniła wiceprezes Zielińska.

ARP w ciągu pięciu lat przeznaczy na innowacje 1,3 mld zł. – Z badań wynika, że polscy przedsiębiorcy chcą wdrażać innowacyjne technologie. Dostępne są także środki na ten cel. Jednak pomimo poprawiającej się z każdym rokiem sytuacji polska gospodarka nadal jest postrzegana jako mało innowacyjna – powiedziała prezes ARP.

ikona lupy />