Grupa Lotos  

Grupa Lotos złożyła odwołanie od dwóch decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy dotyczącej zobowiązań podatkowych i szacuje, że w związku z tym wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny za III kw. br. wyniesie ok. 161 mln zł, podała spółka. Natomiast ok. 78 mln zł odsetek od zaległości podatkowej mają obciążyć koszty finansowe minionego kwartału. >>>>  

Orbis  

Przychody grupy Orbis wyniosły 362,9 mln zł w III kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 7,5% r/r wobec danych pro forma za III kw. 2014 (uwzględniających wyniki zakupionych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej tak, jak gdyby były konsolidowane od dnia 1 stycznia 2014 roku), podał Orbis, prezentując wstępne dane. Od początku roku przychody grupy 954,5 mln zł (wzrost o 9,5% wobec ubiegłorocznych danych pro forma. >>>>  

Wittchen 

Pierwotna oferta publiczna Wittchen, obejmująca 4,4 mln akcji (w tym do 2,75 mln akcji nowej emisji, przydzielanych w pierwszej kolejności), rozpocznie się dziś od opublikowania ceny maksymalnej, podano w prospekcie. Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać 20-25 mln zł m.in. na rozwój sieci sprzedaży, rozbudowę centrum logistycznego oraz zasilenie kapitału obrotowego, poinformował prezes Jędrzej Wittchen. >>>>  

Polityka dywidendowa Wittchen zakłada wypłatę od 30 do 70% rocznego skonsolidowanego zysku netto, podała spółka w prospekcie emisyjnym. >>>> 

Wittchen chce utrzymać pozycję lidera na krajowym rynku galanterii skórzanej i luksusowych dodatków i stworzyć silną markę międzynarodową. Spółka planuje zwiększyć liczbę salonów własnych do 90 do 2020 roku, w tym o 3-4 do końca br., wobec 65 salonów obecnie i stawia na rozwój omnichannel na polskim rynku oraz rozwój kanału e-commerce za granicą, poinformowali przedstawiciele zarządu. >>>> 

Cena maksymalna, po której przyjmowane będą zapisy na akcje Wittchen w transzy inwestorów indywidualnych, została ustalona na 19 zł, podała spółka. >>>>  

PGE  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje zawarcie umów na wykonanie prac modernizacyjnych w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie na koniec I kwartału 2016 r., podała spółka. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019 r. i wydłuży możliwość pracy zakładu o co najmniej 20 lat.>>>>  

Bogdanka

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka odrzuciło proponowane zmiany w statucie, zakładające m.in. ograniczenie wykonywania prawa głosu przez nowych akcjonariuszy do 10%, wynika uchwał walnego. >>>>  

PKN Orlen 

PKN Orlen obserwuje rozwój rynków długu i "nie odrzuca" możliwości emisji euroobligacji w przyszłym roku w zależności od warunków rynkowych, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami koncernu Jacek Matyjasik. >>>>  

Górażdże 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) warunkowo zgodził się na przejęcie przez Górażdże Cement kontroli nad Duda Kruszywa oraz Duda Beton, podał Urząd. >>>>  

Synektik 

Synektik podpisał umowę z OK Medical Systems o wartości 7,6 mln zł na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch rezonansów magnetycznych oraz innych urządzeń medycznych w trzech szpitalach w Wielkopolsce. Spółka rozpoczęła także współpracę z belgijską firmą bioinformatyczną Imagilys, dzięki której będzie wdrażać na polskim rynku rozwiązania IT stosowane w neurologii, podał Synektik. >>>>  

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem we wrześniu br. wyniosła 43,63 tys. ton wobec 2,69 tys. ton rok wcześniej i 49,7 tys. ton w sierpniu, podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 1 523,8 proc. r/r i spadek o 12,2% m/m. "Na produkcję węgla w segmencie górniczym i przetwórstwa odpadów składało się 43 632 ton węgla energetycznego, koksującego i dwufunkcyjnego" - czytamy w komunikacie.

Immofinanz  

Holenderska Acteeum Investments Poland I oraz cypryjska Banniz - spółka zależna Immofinanz - złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Talia Real sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który będzie zaangażowany w budowę centrum handlowego w Krośnie, podał Urząd. Acteeum jest spółką zależną Acteeum Poland B.V., ostatecznie kontrolującej grupę kapitałową Acteeum. Grupa Acteeum prowadzi działalność na rynku nieruchomości.

Voxel 

Voxel International S.a.r.l., znaczący akcjonariusz spółki Voxel, posiadadający prawo do 60,54% głosów na walnym zgromadzeniu rozważa ewentualną sprzedaż posiadanego pakietu 49,26% akcji spółki, podał Voxel. "Zarząd Voxel s.a. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od zarządu znaczącego akcjonariusza - Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającego 49,26% akcji w kapitale zakładowym emitenta, uprawniających do 60,54% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta - o zawarciu umowy z "PwC Polska" Sp. z o.o., jako wyłącznym doradcą Voxel International, w zakresie przeprowadzenia analiz strategicznych opcji związanych z posiadanym pakietem akcji Emitenta, w tym jego ewentualnej sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Tauron 

RSG, spółka zależna Tauron Polska Energia i Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) uzgodniły treść przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży części aktywów KWK Brzeszcze, za cenę 1 zł, podał Tauron. Strony uzgodniły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do 31 grudnia 2015 r. >>>> 

Ergis 

Grupa Ergis wypracowała w III kw. tego roku-według wstępnych danych - zysk netto wysokości 2,2 mln zł, co oznacza spadek o 58,5% w skali roku. Wyniki te odbiegają od oczekiwań rynkowych i są efektem splotu wielu niekorzystnych zjawisk rynkowych, które wystąpiły w tym okresie, podała spółka.  >>>>