"Objęcie akcji BZ WBK TFI nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w wyniku planowanego przejęcia przez BZ WBK TFI spółki BZ WBK Asset Management, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki BZ WBK Asset Management na BZ WBK TFI" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia spółki Polska Dystrybucja Alkoholi

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.