Badanie popytu na pracę wskazuje na wyhamowanie wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy - twierdzi w raporcie NBP.

Przy utrzymaniu wysokiej liczby wakatów może to sugerować pogorszenie efektywności dopasowania popytu i podaży, przy stopniowo słabnącej pozycji pracodawcy, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) o rynku pracy w III kw.

"W III kw. 2015 r. dalszemu powolnemu wzrostowi zatrudnienia, towarzyszyło utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu popytu na pracę. Potwierdzają to dane o ofertach pracy. Badanie popytu na pracę GUS wskazuje jednak na wyhamowanie wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy. Przy utrzymaniu wysokiej liczby wakatów może to sugerować pogorszenie efektywności dopasowania popytu i podaży, przy stopniowo słabnącej pozycji pracodawcy" - czytamy w raporcie.

Reklama

Praktycznie wszystkie wskaźniki opisujące popyt na pracę wskazywały na kontynuację tendencji wzrostowej w III kw. 2015 r., podkreślił jednocześnie bank centralny. Liczba niesubsydiowanych (rynkowych) ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy nadal rosła, tym razem w tempie 3,9% kw/kw (wobec 7,5% kw/kw w II kw. br.).

"W III kw. 2015 r. wskaźniki rynku pracy poprawiły się po negatywnym sygnale z II kw. br. Utrzymało się tempo wzrostu liczby pracujących, odzwierciedlając wciąż wysoki popyt na pracę, choć wzrost liczby pracujących poza rolnictwem słabnie. Bezrobocie było bliskie minimum z 2008 roku, pomimo, że jego spadek hamowany był przez ponowny wzrost aktywności zawodowej" - podsumowano w raporcie.

>>> Czytaj też: Spadek bezrobocia, podwyżki pensji. Oto prognozy dla rynku pracy na 2016 rok