Zysk operacyjny wyniósł 17 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 353,9 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 333,7 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 12,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 189,3 mln zł w porównaniu z 1 102,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 13,72 mln zł wobec 25,98 mln zł straty rok wcześniej.

"Czwarty kwartał 2015 r. przyniósł nie tylko rekordowe poziomy wpływów segmentów Radio, Internet oraz Film i Książka, ale też szereg działań rozwojowych na rynkach radiowym i internetowym, które w ostatnim czasie wykazują najwyższy potencjał rozwojowy. Jestem przekonany, że systematyczna praca nad realizacją celów strategicznych Grupy Agora, jak i różnorodność podejmowanych przez nas nowych inicjatyw pozwolą nam jeszcze bardziej zdywersyfikować portfel naszych mediów. Temu ma służyć m.in. uruchomienie pierwszego własnego kanału telewizyjnego Agory jeszcze w 2016 r." - skomentował prezes Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie.

Reklama

>>> Czytaj też: Spółka Agory otrzymała koncesję na nadawanie Kiwi TV

Agora celuje w 90 tys. cyfrowych subskrypcji 'Gazety Wyborczej' na koniec roku

Celem Agory jest osiągnięcie 90 tys. płatnych prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" na koniec tego roku wobec 77,4 tys. na koniec ub.r., podała spółka.

"Na koniec grudnia 2015 r. liczba płatnych subskrypcji 'Gazety Wyborczej' przekroczyła 77 tys., co oznacza osiągnięcie wyznaczonego celu o rok wcześniej niż było to założone. Nowy, zweryfikowany cel na koniec 2016 r. to 90 tys. płatnych prenumerat 'Gazety Wyborczej'" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że przychody Grupy wyniosły 353,9 mln zł i zwiększyły się o 6,1% w IV kw. 2015 r.

"Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wyniosły 33,5 mln zł. Złożyły się na nie głównie wyższe wpływy ze sprzedaży egzemplarzy 'Gazety Wyborczej'. Wzrost ten jest efektem większej liczby wydań dziennika w ofercie dwucenowej. Wyższe są także wpływy z dystrybucji cyfrowej 'Gazety Wyborczej'. Niższe były natomiast przychody ze sprzedaży czasopism" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Agora ma większościowy pakiet udziałów w GoldenLine

Przychody reklamowe segmentu prasa wyniosły w IV kw. ub.r. 45,8 mln zł i były o 10,2% niższe niż rok wcześniej. Przychody reklamowe w "Gazecie Wyborczej" wyniosły 28,7 mln zł, w Metrocafe.pl - 6,1 mln zł, a w czasopismach sięgnęły 5,6 mln zł.

W IV kw. 2015 r. przychody segmentu internet wzrosły o 23,7% do kwoty 45,4 mln zł, głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych, podano także.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.