Zysk operacyjny wyniósł 9,01 mln zł wobec 9,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 286,55 mln zł w 2015 r. wobec 269,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 7,13 mln zł wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 15 zakładach produkcyjnych na 26 liniach produkcyjnych i obróbczych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.