Strata operacyjna wyniosła 33,29 mln zł wobec 4,73 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka tłumaczy w raporcie, że pogorszenie wyników na poziomie netto, EBIT i EBITDA powstałp "przede wszystkim w efekcie braku możliwości dostosowania w krótkim okresie kosztów segmentu pocztowo-kurierskiego do spadku przychodów ze sprzedaży usług pocztowych oraz poniesienia kosztów wydarzeń jednorazowych takich jak rozliczenie wyceny aktywa z tytułu kontraktu sądowego (negatywny wpływ rok do roku na poziomie 3,3 mln zł), przy jednoczesnym wzroście kosztów związanych z rozwojem działalności kurierskiej, rosnących wolumenów przesyłek paczkomatowych oraz rozbudowywanej sieci Paczkomatów spółki zależnej easyPack Sp. z o.o.".

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 190,31 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 153,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 3,94 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)