ATM

ATM podpisało umowę refinansowania zadłużenia do kwoty 156 mln zł z mBankiem jako agentem kredytu i pierwotnym kredytodawcą oraz BZ WBK jako agentem ds. zabezpieczeń i pierwotnym kredytodawcą, podało ATM. "Celem transakcji jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb emitenta. Dodatkowo konsolidacja całkowitego zadłużenia ATM w ramach konsorcjum dwóch instytucji finansujących przełoży się na zmniejszenie ciężaru operacyjnego związanego z obsługą bieżącą długu" - czytamy w komunikacie. 

GetBack 

Getback podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii BN o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł i dojściu emisji do skutku, podała spółka. "Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, z terminem wykupu w ciągu dwóch lat od daty emisji oraz nie mają formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.

PGNiG  

Akcjonariusz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wniósł powództwo o uchylenie uchwały ZWZ spółki, na mocy której Jarosławowi Baucowi - byłemu wiceprezesowi PGNiG - nie udzielono absolutorium za 2015 r., podała spółka. >>>>  

Robyg   

Obligacje serii S Robyga o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę 28 września, podał Robyg. "Zarząd BondSpot [...] wyznaczył dzień 28 września 2016 roku jako datę pierwszego notowania obligacji spółki serii S w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Jednostką obrotu będzie jedna obligacja, a jednostką obligatoryjna transakcji będzie 100 obligacji. Obligacje notowane będą pod skróconą nazwą ROB0721, a ostatnia data ich notowania to 13 lipca 2021 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec lipca Robyg wyemitował 100 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Komputronik   

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrachunkowy 2015, zakończony 31 marca br., podała spółka. >>>>  

Olympic Entertainment Group 

Olympic Entertainment Group (OEG) "zostało zmuszone" do zamrożenia działalności w Polsce od 24 września, ale jest zainteresowane kontynuowaniem działalności w Polsce i weźmie udział w zbliżających się konkursach na licencje, podała spółka. >>>> 

Olympic Entertainment Group (OEG) zdecydowało o wycofaniu się z białoruskiego rynku gier ze względu na nieefektywność działalności w tym kraju, podała spółka. OEG zlikwiduje spółkę zależną prowadzącą działalność na Białorusi. >>>> 

Onico 

Onico przydzieliło 15 tys. obligacji serii M i wartości nominalnej 1 tys. zł szt., podała spółka. Redukcja sięgnęła wysokości 500 tys. zł, podano również. >>>>  

Mercor 

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 20,7 mln zł w sierpniu 2016 roku wobec zamówień o wartości 21,8 mln zł pozyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 5%, podała spółka. >>>> 

Bumech 

Bumech uruchomił kopalnię boksytu w Czarnogórze, poinformowała spółka. Eksploatacja pierwszego złoża Biocki Stan do końca roku osiągnie pełnię mocy produkcyjnych, zapowiedział prezes Marcin Sutkowski. >>>> 

PlayWay  

Cena maksymalna w ofercie publicznej PlayWay, obejmującej do 1,2 mln akcji nowych i sprzedawanych, została ustalona na 55 zł za akcję, podała spółka. >>>> 

Oferta publiczna maksymalnie 1,2 mln akcji PlayWay rozpoczęła się dziś publikacją prospektu emisyjnego, a we wtorek, 27 września rozpoczną się zapisy wśród inwestorów indywidualnych. Z kolei 29 września rozpocznie się budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Przydział akcji oferowanych nastąpi 12 października, a debiut na GPW - około tydzień później. >>>> 

PlayWay liczy na wysoką dynamikę wyników w przyszłym roku, kiedy wprowadzi do sprzedaży nowe gry z dużym potencjałem, wynika z wypowiedzi prezesa i założyciela PlayWay Krzysztofa Kostowskiego. >>>> 

Stelmet 

Oferta publiczna Stelmetu rozpoczęła się dziś publikacją prospektu emisyjnego, a we wtorek, 27 września zacznie się budowa księgi popytu, podała spółka. Z emisji akcji spółka chce pozyskać 50-60 mln zł, oferta obejmie też akcje sprzedawane. Przewidywany termin debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to 25 października. >>>>  

Zarząd Stelmetu jest pozytywnie nastawiony do wypłaty dywidendy począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018, poinformował wiceprezes Przemysław Bieńkowski. >>>>  

Stelmet, który zadeklarował przeznaczenie środków z oferty publicznej w pierwszej kolejności na akwizycje, myśli przede wszystkim o przejęciu dużego dystrybutora na jednym z trzech swoich największych rynków zachodnioeuropejskich, poinformował wiceprezes Przemysław Bieńkowski. >>>> 

Stelmet zakłada wzrost zdolności produkcyjnej do 400 tys. m3 drewnianej architektury ogrodowej (DAO) w roku obr. 2019/2020 wobec 250 tys. m3 w 2015/2016, poinformowali członkowie zarządu. Do wzrostu przyczyni się przede wszystkim otwarcie fabryki w Grudziądzu, która przejmie także produkcję realizowaną do tej pory w Wielkiej Brytanii. >>>>  

Pharmena 

Pharmena otrzymała pierwsze zamówienie od dystrybutora i tym samym rozpoczęta została dystrybucja produktów spółki w Indiach, podała spółka. >>>> 

Unibep 

Unibep podpisał umowy na realizację budynku w technologii modułowej w ramach inwestycji pod nazwą "Dockside bygg D" w miejscowości Tonsberg w Norwegii. Zamawiającym jest Selvaag Bolig Vestfold AS. Wartość umowy wynosi 33,7 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 15,8 mln zł, podał Unibep. >>>>  

Farmacol  

Osoby fizyczne oraz spółki posiadające łącznie 12 723 720 akcji Farmacolu, uprawniające do 20 723 720 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiące 65,99% ogólnej liczby głosów podpisały porozumienie, którego celem jest nabycie wszystkich akcji niebędących w posiadaniu Podmiotów Działających w Porozumieniu, tj. 10 676 280 akcji, uprawniających do 1 głosu każda. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW i podjąć działania zmierzające do dematerializacji akcji, podała spółka w komunikacie. Jeden z tych akcjonariuszy - Andrzej Olszewski ogłosił wezwanie do sprzedaży takiej liczby akcji Farmacolu. >>>>  

Prairie Mining Limited 

Prairie Mining Limited odnotowało 6,76 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2016, zakończonym 30 czerwca 2016 r., wobec 5,15 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Prairie Mining Limited planuje złożyć wniosek o koncesję wydobywczą dla kopalni "Jan Karski" w połowie 2017 r., poinformował Mirosław Tara, wiceprezes PD Co. - spółki zależnej Prairie. >>>>  

Vivid Games 

Vivid Games przeniesie notowania z NeewConnect na rynek głównym GPW w piątek, 30 września, wynika z uchwały zarządu giełdy. Spółka wnioskowała wcześniej o wyznaczenie debiutu właśnie na 30 września. >>>>  

Labo Print 

Labo Print podjął decyzję o zakończeniu negocjacji w sprawie możliwości dokonania inwestycji w jego akcje przez inwestorów branżowego i finansowego z siedzibą w Unii Europejskiej, podała spółka. >>>> 

Polska Meat 

Spółka Polska Meat zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, podała giełda. >>>>  

PZU 

Grupa PZU została pierwszym inwestorem funduszu Witelo, obejmując certyfikaty inauguracyjnej emisji, co powinno niebawem przełożyć się na pierwsze inwestycje. W najbliższym czasie do funduszu Witelo będą zapraszani kolejni czołowi polscy i międzynarodowi inwestorzy. Docelowo Program Witelo ma dysponować kwotą 500 mln zł, a Grupa PZU zamierza zainwestować w nim co najmniej 200 mln zł, podało PZU. >>>>  

Projprzem  

Grupa Kapitałowa Immobile podwyższyła cenę, po której nabywane będą w wezwaniu akcje imienne Projprzemu z 8,5 zł do 15 zł, podano w komunikacie. Cena za akcje na okaziciela pozostaje na dotychczasowym poziomie 8,5 zł. >>>>