Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

PGNiG, PKN Orlen

Zarząd PKN Orlen wyraził zgodę na zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (PGNiG) kontraktu indywidualnego na dostawy paliwa gazowego za szacunkowo 7 mld zł przez 5 lat, podała spółka. >>>>

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) nie podejmie w tym roku decyzji dotyczącej realizacji bloku parowo-gazowego o mocy 120 MWe i 90 MWt oraz dodatkowego kotła szczytowego o mocy 40 MWt w Elektrowni Konin, podała spółka. >>>>

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson odnotował 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 18 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Esotiq & Henderson planuje do końca roku powiększyć sieci franczyzowe na Ukrainie i Białorusi do 22 salonów, w tym 11 marki Esotiq i 11 marki Femestage, poinformował prezes Adam Skrzypek. >>>>

Bumech

Strategia Bumechu na lata 2016-2020 zakłada intensywny rozwój projektów zagranicznych w zakresie działalności kontraktowej i wydobywczej w Europie, Azji i Afryce oraz dopasowanie i reorganizację krajowej struktury produkcyjnej. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. >>>>

IMS

Rozpoczynany przez IMS skup akcji nie wpłynie na plany dywidendowe spółki, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski. Z jego wypowiedzi wynika, że spółka jeszcze nie zdecydowała o przeznaczeniu skupionych akcji, ale na pewno nie powtórzy oferty ich sprzedaży pracownikom. >>>>

QubicGames

Debiutujący dziś na NewConnect QubicGames uzgodnił warunki współpracy z firmą Circle Entertainment Limited z siedzibą w Szanghaju w Chinach, dotyczące wydawania przez QubicGames gier Circle Entertainment w Europie oraz Ameryce Północnej bezpośrednio przy współpracy z Sony i Microsoft oraz podpisanie finalnej umowy nie później niż 31 października, wynika z komunikatu QubicGames. >>>>

Kurs akcji QubicGames wzrósł w debiucie na NewConnect o 50% do 3 zł względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 2 zł. Jest to 409. spółka notowana na NewConnect oraz 12 debiut na tym rynku w 2016 roku. >>>>

QubicGames planuje wprowadzać co roku przynajmniej jedną "oryginalną" własną produkcję na nowym IP. Jeszcze w tym roku będzie to "Robonauts". Ponadto chce rozwijać potencjał wydawniczy przez zacieśnianie współpracy z azjatyckimi partnerami oraz utworzenie spółki zależnej w USA, poinformował twórca i prezes QubicGames Jakub Pieczykolan. >>>>

AmRest

Po rozliczeniu wezwania na akcje AmRestu ogłoszonego przez FCapital Dutch oraz w wyniku nabycia Grupu Finaccess przez Grupo Far-Luca, Carlos Fernández González poprzez kontrolowaną przez siebie Grupo Far-Luca posiada pośrednio 13 121 152 akcji spółki reprezentujących ok. 61,85%, podał AmRest. >>>>

iFun4all

Wersja "Early Access" gry "Serial Cleaner", autorstwa iFun4all, ma dziś swoją premierę w ramach Steam Early Access, podała spółka. Będzie dystrybuowana również za pośrednictwem Humble Store. >>>>

Pekaes

KH Logistyka z siedzibą w Warszawie (KHLK) oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu podniosły cenę w wezwaniu na akcje Pekaes do 15,1 zł z oferowanych początkowo 14,15 zł, podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking.>>>>

LW Bogdanka, Enea

Lubelski Wegiel Bogdanka podpisała z Eneą Wytwarzanie - spółką z grupy kapitałowej Enei - aneksy do wieloletnich umów dostaw węgla, określając wartość dostaw do końca 2017 r. na 4,64 mld zł netto i zwiększając wartość dostaw w latach 2017-2036 do 13,97 mld zł netto, podała spółka. >>>>

Midas

Midas odnotował 13,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 58,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Zortrax

Spółka zależna IPO Doradztwo Kapitałowe - IPO 3D podjęła uchwałę w sprawie emisji od 600 do 2.145 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A o wartości nominalnej 4.500 zł każda i o łącznej wartości nominalnej od 2 700 000 zł do 9 652 500 zł, poinformowała spółka. Celem emisji jest wykup akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy, a zapisy startują 29 września i potrwają do 13 października, podano także. >>>>

Inpro

Inpro sprzedało ponad 75% mieszkań w inwestycji Kwartał Uniwersytecki w Gdańsku Przymorzu, poinformowała spółka. Właściciele mieszkań odbiorą klucze jeszcze w tym roku, podano również. >>>>

Budimex

Konsorcjum w składzie Budimex (partner konsorcjum z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider) oraz UAB Kauno dujotiekio statyba (partner) zawarło umowę warunkową na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1 na zlecenie JSC "Vilniaus kogeneracin jgain" za 178,29 mln euro netto, podał Budimex. >>>>

Unidevelopment

Unidevelopment podpisał przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości w Poznaniu za 13 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Grupa EMF

Empik - należący do Grupy Empik Media & Fashion (Grupa EMF) - otworzy pierwszy salon w nowym formacie Empik Future Store w piątek, 30 września. Na ten rok zaplanowane jest jeszcze jedno otwarcie, a od początku przyszłego roku kolejne - po kilkanaście rocznie, do 2020 r. Poziom inwestycji w każdy sklep jest zależny od uwarunkowań lokalizacji i może sięgnąć kilku milionów złotych w przypadku największych salonów. Zwrot z inwestycji powinien nastąpić w okresie do 3 lat, poinformowała ISBnews/ISBhandel prezes Empik Ewa Szmidt-Belcarz. >>>>

Vindexus

Mebis TFI - spółka zależna Vindexusa - podpisało umowę z bankiem na zakup wierzytelności bankowych o wartości nominalnej ok. 277 mln zł, podał Vindexus. Cena zakupu to 43,75 mln zł. >>>>

Ropczyce

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) skierowały do akcjonariuszy spółki ZM Invest (ZMI) propozycję nabycia jej akcji, podały ZM Ropczyce. Środki finansowe na akwizycję mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji spółki lub innych źródeł. >>>>

P.A. Nova

IKEA Property Poland zawarła z P.A. Nova umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie oraz parkingu piętrowego za ryczałtowo 65,61 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Neuca

Akcjonariusze Neuki podjęli uchwałę o przeznaczeniu do 40,5 mln zł z kapitału zapasowego z kapitału własnego celem zakupu akcji własnych spółki, po cenie maksymalnej 450 zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Buy-back może być prowadzony do końca 2017 r. >>>>

Energa

Energa nabyła od spółki zależnej Energa Wytwarzanie wszystkie 210 100 000 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka, podała Energa. >>>>

Plaza Centers

Plaza Centers N.V. ma niewiążący list intencyjny w sprawie potencjalnej sprzedaży centrum handlowego Belgrade Plaza w Serbii, podała spółka. Wartość transakcji szacowana jest na łącznie do 50 mln euro. >>>>

Immofinanz

Akcjonariusze Immofinanz AG zatwierdzili dywidendę w wysokości 0,06 euro na akcję za rok finansowy 2015/16, podała spółka. >>>>

Orbis

Orbis zawarł przedwstępną umowę sprzedaży hotelu Mercure położonego przy Alei Krakowskiej 57/59 w Opolu, podała spółka. Cena sprzedaży to 10,5 mln zł netto. >>>>